Organogram

GGD Organogram 2020
GGD Gelderland-Zuid Organogram 2020

GGD Gelderland-Zuid en Veiligheidsregio Gelderland-Zuid hebben op bestuurlijk niveau en dienstverlenend niveau een gezamenlijk Organogram. Hieronder staat het Organogram uitgelegd op de 3 niveau’s:

Op het hoogste niveau van GGD Gelderland-Zuid vind je het Algemeen bestuur. Op hetzelfde niveau vind je bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) het Algemeen bestuur van de VRGZ.

Één niveau lager vind je het Dagelijks bestuur van GGD Gelderland-Zuid. Op hetzelfde niveau vind je ook het dagelijks bestuur van de VRGZ.

Weer één niveau lager vind je de Directeur Publieke Gezondheid.

Op het hoogste niveau (niveau 1) van GGD Gelderland-Zuid vind je het Algemeen bestuur. Op hetzelfde niveau vind je bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) het Algemeen bestuur van de VRGZ.

Één niveau lager (niveau 2) vind je het Dagelijks bestuur van GGD Gelderland-Zuid. Op hetzelfde niveau vind je ook het dagelijks bestuur van de VRGZ.

Één niveau lager (niveau 3) vind je de Directeur Publieke Gezondheid.

Één niveau lager vind je de afdeling Directiebureau van GGD Gelderland-Zuid en GHOR Gelderland-Zuid van de VRGZ.

Één niveau lager (niveau 5) vind je de dienstverlenende afdelingen van de VRGZ.  Hieronder vallen de afdelingen: Financiën, Planning en Control, Personeel en Organisatie, ICT,  Facilitaire Zaken en Juridische Zaken.

Één niveau lager (niveau 6) vind je het Programma Onderzoek, informatie en Advies.

Op het laagste niveau (niveau 7) zie je de volgende afdelingen: Algemene Gezondheidszorg, Jeugdgezondheidszorg, Bijzondere Zorg, Gezond Leven en Veilig Thuis.

Zoals beschreven bij het Hiërarchisch niveau vind je het dienstverlenend niveau op niveau 5. In het dienstverlenende niveau vind je de afdelingen van de VRGZ.  Hieronder vallen de volgende afdelingen:

  • Financiën
  • Planning en Control
  • Personeel en Organisatie
  • ICT
  • Facilitaire Zaken
  • en Juridische Zaken.