Meerjarenstrategie

De documenten op deze pagina zijn niet digitoegankelijk. Neem contact met ons op wanneer je een toegankelijke versie nodig hebt.

In april 2020 is de Meerjarenstrategie 2020-2023 door ons Algemeen Bestuur vastgesteld. De Meerjarenstrategie laat zien wat onze focus, strategie en ambities zijn voor de komende jaren. De Meerjarenstrategie is tot stand gekomen na een interactief proces. We zijn rondom verschillende thema’s in gesprek gegaan met onze gemeentelijke opdrachtgevers en met samenwerkingspartners. Ook gemeenteraden zijn betrokken en hebben hun mening gegeven.

Er is een online magazine over de meerjarenstrategie. Hierin vind je de nota, een samenvatting en uitleg over de twee leidende principes en de vier strategische thema’s. Ook vind je er praktijkverhalen. Deze verhalen vullen we de komende jaren aan. Over vier jaar hebben we dan een mooi beeld van de ontwikkelingen en resultaten.