Meerjarenstrategie

In april 2024 is de Meerjarenstrategie 2024 – 2027 door ons Algemeen Bestuur vastgesteld. De meerjarenstrategie bevat ook een Inspirerend Kader. Hierin is de missie van de GGD geconcretiseerd in beloften die we doen aan onze inwoners, medewerkers, gemeenten en samenwerkingspartners. De Meerjarenstrategie laat zien wat onze focus, strategie en ambities zijn voor de komende jaren. De meerjarenstrategie is opgesteld met betrokkenheid van bestuur, gemeenteambtenaren en medewerkers van de GGD. Ook hebben raadsleden in Rivierenland en regio Nijmegen hun input gegeven.

Er is een online magazine over de meerjarenstrategie. Hierin vind je de nota, een samenvatting, de twee leidende principes en de vier strategische thema’s. Onder de strategische thema’s delen we praktijkverhalen. Deze verhalen vullen we de komende jaren aan. Over vier jaar hebben we dan een mooi beeld van de ontwikkelingen en resultaten.