Gezondheidsmonitor Jeugd

Elke vier jaar onderzoeken we hoe het gaat met leerlingen in klas 2 en 4 van het Voortgezet Onderwijs. Dit noemen we de Gezondheidsmonitor Jeugd. De leerlingen vullen onze vragenlijst in tijdens een lesuur op school. Vragen gaan bijvoorbeeld over gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. Alle GGD’en in Nederland nemen deze vragenlijst in dezelfde periode af.

De verzamelde gegevens zijn belangrijk bij het maken van gezondheidsbeleid. De gegevens helpen de gemeenten en GGD daarbij. Zo kunnen we beter bepalen wat er nodig is om de gezondheid en leefstijl van leerlingen in onze regio te verbeteren.

Resultaten Gezondheidsmonitor Jeugd

In het najaar van 2023 voerden we de Gezondheidsmonitor Jeugd uit. Dit deden we op alle scholen van het reguliere Voortgezet Onderwijs in de regio Gelderland-Zuid. De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd publiceren we in het voorjaar van 2024. Dit doen we op gemeenteniveau. Ook krijgt elke VO school een korte rapportage over de gezondheid van hun eigen leerlingen

In 2023 deed ook een aantal Praktijkonderwijs en Speciaal voortgezet onderwijs scholen mee met ons onderzoek. De leerlingen kregen een aangepaste, kortere vragenlijst. ​​​​​​​Deze resultaten presenteren we ook in het voorjaar van 2024.

Meer informatie

Wil je meer weten over de Gezondheidsmonitor Jeugd of heb je vragen? Dan kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar Onderzoek@ggdgelderlandzuid.nl.