Veilig Thuis

Een onveilige situatie thuis

Wanneer er in een gezin vaak een dreigende sfeer is, kan dit wijzen op huiselijk geweld. Van huiselijk geweld is sprake als er bijvoorbeeld klappen vallen of als er met dingen gegooid wordt in huis. Een dreigende sfeer kan ook ontstaan door terugkerende beledigingen en vernederingen, seksueel misbruik of financiële afpersing.

Contact met Veilig Thuis

Heb je met huiselijk geweld te maken, dan kun je contact opnemen met Veilig Thuis Gelderland-Zuid. Veilig Thuis is het adres voor meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling. De slachtoffers op wie Veilig Thuis zich richt, zijn van alle leeftijden. In het bijzonder de kwetsbare groep van jonge en oude mensen.

Op de website van Veilig Thuis Gelderland-Zuid vind je meer informatie over wie wij zijn en wat wij doen. Ook kun je met vragen of opmerkingen telefonisch contact met ons opnemen via het gratis telefoonnummer 0800 – 2000. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.