Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang

De GGD Gelderland-Zuid voert de Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang uit. Het betekent dat de GGD de toegang toetst voor opvang van dakloze en thuisloze mensen in de regio Gelderland-Zuid. Daarnaast voert de GGD de toegang voor bijzondere woonvormen in Nijmegen uit. Iedereen die gebruik wil maken van Maatschappelijke Opvang of een van de bijzondere woonvormen, moet zich hiervoor aanmelden bij de GGD.

Maatschappelijke Opvang is tijdelijke opvang en begeleiding voor mensen en gezinnen die dak- of thuisloos zijn. Deze situatie is meestal ontstaan door meerdere problemen die elkaar beïnvloeden. Het bieden van opvang geeft rust in zo’n situatie, waardoor iemand kan werken aan herstel. Dit gebeurt in een veilige setting, onder begeleiding.

Bij maatschappelijke opvang maken we onderscheid tussen 2 soorten opvang:

 1. Eerste opvang (Algemene voorziening)
 2. Opvangvoorzieningen (Maatwerkvoorzieningen)

Eerste opvang

Een dak- of thuisloze kan maximaal 3 maanden gebruik maken van de eerste opvang. In deze periode kan hij of zij tot rust komen. Tegelijkertijd onderzoekt de zorgaanbieder welk traject nodig is om de situatie van deze dak- of thuisloze te verbeteren. De eerste opvang is een algemene voorziening. Dat betekent dat deze vrij toegankelijk is en dat iemand zich zelf kan melden bij de verschillende locaties.

Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Opvang

Dit is een 24 uurs opvang voor mensen en gezinnen die (dreigend) dakloos zijn met problemen op verschillende gebieden. Het lukt iemand niet om zelfstandig tot een oplossing te komen. Ook hulp uit het netwerk is niet (meer) voldoende. De periode van een traject maatwerkvoorziening duurt maximaal 3 maanden. In deze periode werkt iemand actief aan het verbeteren van zijn of haar leefsituatie. De begeleiding is afhankelijk van de situatie waarin deze persoon zich bevindt. Voor deze voorzieningen is een indicatie nodig van de centrumgemeente Nijmegen.

Er zijn drie zorgaanbieders die maatwerktrajecten maatschappelijke opvang aanbieden:

 • Iriszorg
 • RIBW
 • Het Droombankje

De GGD onderzoekt of iemand in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening en verwijst naar een zorgaanbieder. De zorgaanbieder zorgt voor de plaatsing en de begeleiding.

 • 24 uursopvang De Hulsen/Flet
  Nieuwe Dukenburgseweg 15
  Melden vanaf 1630 tot 2200 uur, hele dag bereikbaar via 088 – 606 19 53
  Voor dak en thuislozen, ouder dan 21 jaar.
  Gebruik van verslavende middelen is op het terrein niet toegestaan.
 • Het MFC
  Van Schevichavenstraat 12
  Melden kan gehele dag, bereikbaar via 088 – 606 20 84
  Voor dak en thuislozen, ouder dan 21 jaar, die (ernstig) verslaafd zijn.
  Alcohol en drugsgebruik is toegestaan.
 • Vince, jongerenopvang
  Ubbergseweg 172
  Melden vanaf 17 tot 22 00 uur, hele dag bereikbaar via 088 – 606 29 97
  Dak en thuislozen jongeren van 18 tot en met 23 jaar
  Gebruik van verslavende middelen is op het terrein niet toegestaan.
 • NuNN
  In de Betouwstraat 19
  Melden kan gehele dag, bereikbaar via 088 – 382 24 54, bij voorkeur op dinsdag.
  Dak en thuislozen mannen vanaf 18 jaar.
  Beheerders geven goedkeuring voor plaatsing. Alcohol en drugsgebruik is toegestaan.
 • Nachtopvang Kwelkade
  Kwelkade 18
  Melden vanaf 16 tot 2000 uur, hele dag bereikbaar via 088 – 382 24 81
  Dak en thuislozen vanaf 18 jaar
  Gebruik van verslavende middelen is op het terrein niet toegestaan.
 • Dagopvang Tiel
  Achterweg 11
  Melden van 8 tot 15 uur, hele dag bereikbaar via 088 – 606 16 00
  Dak of thuislozen mensen.
  Weekend gesloten

Er zijn in Nijmegen bijzondere woonvormen voor alleenstaande jongeren en volwassenen, die dak of thuisloos zijn en een lichte hulpvraag hebben. Voor meer informatie of advies kan er contact worden opgenomen met ons.

Iedereen heeft recht op een plek om te wonen. Een eigen (huur)woning geeft veiligheid en rust. Een vaste basis die nodig is om jezelf te ontwikkelen en problemen het hoofd te bieden. Veel dak- en thuisloze mensen zijn na een zwervend bestaan toe aan een vaste woonplek. Housing First helpt hen verder. Vanuit het principe: eerst een huis, dan de zorg. Housing First is een samenwerkingsverband van GGD Gelderland-Zuid, Leger des Heils, RIBW Nijmegen Rivierenland, Iriszorg en de woningbouwcorporaties. Wil je meer informatie over Housing First? Neem gerust telefonisch contact met ons op. Wil jij je aanmelden? Bekijk het kopje ‘hoe dien ik een aanmelding in?’.

Iemand die dak- of thuisloos is, kan binnenlopen bij een voorziening voor eerste opvang. Een medewerker van de opvang vult samen met de dak- of thuisloze het aanmeldingsformulier in en stuurt deze naar de GGD. Personen die niet verblijven in de eerste opvang, kunnen telefonisch of digitaal een aanmelding indienen bij de GGD.

Wil je digitaal een aanmelding doen? Vul het online aanmeldformulier Centrale Toegang in.

Nadat wij de aanmelding hebben ontvangen, voeren we binnen 3 werkdagen een gesprek met de aanvrager. Wij brengen zijn/haar persoonlijke situatie in kaart en geven een advies over een passend (zorg)traject.

Eigen bijdrage

Voor zowel de eerste opvang als de maatwerkvoorzieningen MO geldt een eigen bijdrage voor de gebruiker van de opvang. De eigen bijdrage wordt door de aanbieder van de opvang bepaald en geïnd. De hoogte van de eigen bijdrage verschilt per voorziening. Voor wonen bij een bijzondere woonvorm betaal je geen eigen bijdrage maar huur.

Wanneer je geen gebruik meer maakt van eerste opvang, meldt de voorziening jou via het online afmeldformulier af bij GGD Gelderland-Zuid afdeling Centrale Toegang.