Straling

Bijna iedereen in Nederland heeft een mobiele telefoon en gebruikt internet. Alle informatie die je binnenkrijgt en verstuurt met je telefoon of draadloze computer, gaat via zendmasten. Dat gebeurt met elektromagnetische velden. Je hoort mensen vaak praten over radiogolven of straling. Dat is hetzelfde als elektromagnetische velden. 

In de afgelopen eeuw zijn we steeds meer gebruik gaan maken van elektromagnetische golven. Veel mensen vragen zich af of dat eigenlijk wel zo gezond is. Het gaat dan vaak over:

  • De vraag of straling het lichaam kan opwarmen;
  • De vraag of mobiel bellen of bij een zendmast wonen op de lange termijn effect kan hebben op je gezondheid;
  • De vraag of mensen overgevoelig kunnen zijn voor straling van mobiele telefoons en zendmasten.

Kijk voor meer informatie over telefoons en zendmasten op GGDLeefomgeving.nl.

We kunnen niet meer zonder elektriciteit in huis. Die elektriciteit komt door hoogspanningslijnen en ondergrondse kabels naar ons toe. Transformatorhuisjes zetten elektriciteit met middenspanning (meestal 10.000 volt) om in laagspanning (230 volt). Dat is de spanning op de stopcontacten in huis. Hoogspanningslijnen, ondergrondse kabels en transformatorhuisjes veroorzaken een elektromagnetisch veld.

Elk elektromagnetisch veld heeft twee belangrijke kenmerken:

  • De sterkte van het veld. Hoe meer stroom ergens doorheen gaat, hoe sterker het elektromagnetisch veld. De sterkte van een elektromagnetisch veld drukken we uit in tesla of microtesla. De sterkte neemt snel af als de afstand toeneemt. De elektromagnetische velden zijn dus het sterkst direct onder de draden van hoogspanningslijnen. Of direct naast een trafohuisje.
  • De frequentie van het veld. De frequentie drukken we uit in hertz (Hz). Velden rond hoogspanningslijnen, ondergrondse kabels en trafohuisjes hebben een frequentie van 50 hertz. Dat is heel laag. Daarom noemen we ze ook wel extreem laagfrequente velden, of afgekort: ELF-velden.

Kijk voor meer informatie over hoogspanningslijnen en trafohuisjes op GGDLeefomgeving.nl.

De zon straalt ultraviolette straling (UV-straling) uit. Ook zonnebanken stralen UV-straling uit. Van UV-straling kun je huidkanker krijgen. Het is daarom belangrijk om verstandig te zonnen. Ben je een keer verbrand door de zon? Op dat moment raakt het DNA in je huidcellen beschadigd. En te veel DNA-schade kan leiden tot huidkanker. Hoe vaker en jonger iemand verbrandt, hoe groter de kans op huidkanker.
Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Steeds meer mensen krijgen huidkanker. Dat komt doordat:

  • We vaker op wintersport gaan
  • We vaker en langer in de zon liggen
  • We meer gebruik maken van zonnebanken

Kijk voor meer informatie over UV-straling op GGDLeefomgeving.nl.