Tuberculosebestrijding

Wat is tuberculose?

Tuberculose is een infectieziekte. Mensen krijgen tuberculose door de tuberculose bacterie. Deze bacterie veroorzaakt ontstekingen. Tuberculose kan een besmettelijke ziekte zijn. Meestal zit het in de longen maar het kan in alle delen van het lichaam voorkomen. Tuberculose is goed te behandelen met medicijnen.

Welke klachten kun je krijgen?

Iemand met tuberculose kan de volgende klachten hebben:

 • hoesten;
 • ’s nachts zweten;
 • koorts;
 • geen zin in eten hebben;
 • afvallen;
 • moe zijn.

Hoe raak je besmet?

Als iemand met besmettelijke tuberculose hoest of niest, kunnen er bacteriën in de lucht komen. Een persoon die deze bacteriën inademt, kan besmet worden. Een besmetting krijg je niet door het geven van een hand of zoen. En ook niet door het aanraken van kleding, eten, borden, bekers of bestek van een persoon met tuberculose. 

Tuberculose infectie (TBI)

Iemand die besmet is met de tuberculose bacterie is niet ziek en niet besmettelijk. De kans is 10% dat iemand met een tuberculose infectie ziek wordt. Dit kan maanden tot jaren duren. Mensen met een lage weerstand hebben meer kans om ziek te worden. Iemand met een tuberculose infectie kan medicijnen krijgen om te voorkomen dat hij/zij tuberculose krijgt.

Meer info over tuberculose?

De GGD onderzoekt of mensen in de omgeving van een tuberculose patiënt besmet zijn. Eerst worden mensen onderzocht die heel vaak of lange tijd contact hebben gehad.
Als we bij deze mensen besmettingen vinden worden er ook mensen onderzocht die minder contact hebben gehad. Als er geen besmettingen worden gevonden is verder onderzoek niet nodig.

Het onderzoek kan bestaan uit één of meerdere onderzoeken:

 • een huidtest (mantoux)
 • bloedonderzoek
 • een röntgenfoto van de longen.

Meer informatie

Lees meer informatie over tuberculose en bron- en contactonderzoek op rivm.nl.

Meer informatie over tuberculose en bron- en contactonderzoek in een andere taal vind je ook op rivm.nl.

Moet je in opdracht van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op tuberculose worden onderzocht?

GGD Gelderland-Zuid
t.a.v. team TBC
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen

E-mail: tbc@ggdgelderlandzuid.nl

 • Binnen 2 weken krijg je van ons een brief voor onderzoek
 • Dit onderzoek kost 51 euro. Je kunt alleen met pin betalen.

Meer informatie

Wil je meer informatie lees dan de folder tuberculosescreening voor immigranten op rivm.nl. Meer informatie over tuberculosescreening in een andere taal vind je ook op rivm.nl.

***

Does the IND (Immigration and Naturalisation Service) require a tuberculosis (TB) test?

GGD Gelderland-Zuid
Team TBC
Postbus 1120
6501 BC  Nijmegen

Email: tbc@ggdgelderlandzuid.nl

 • We will send you an appointment by post to your home address within 2 weeks.
 • The TB test costs 51 euro. You can only pay with your bankcard. You can’t pay cash.

You can find more information about the screening for immigrants at www.kncvtbc.org.

Ga je op reis naar Afrika, Azië, Midden of Zuid-Amerika of Oost-Europa?

Het kan zijn dat:

 • je een vaccinatie tegen tuberculose (dit noemen we een BCG) nodig hebt voordat je op reis gaat, of
 • je na jouw reis onderzocht moet worden op tuberculose.

Je krijgt van het team Reizigers van de GGD te horen of en wanneer u een afspraak moet maken. Bel of mail ons als je zelf denkt dat je een vaccinatie of tuberculose onderzoek nodig heeft. Hiervoor kun je het formulier gezondheisvragenlijst reizigers  invullen.

Kom jij en/of jouw partner uit een land waar veel tuberculose voorkomt?

Dan krijgt jouw kind(eren) in Nederland, een vaccinatie tegen tuberculose. Deze vaccinatie noemen we een BCG. De GGD ontvangt de gegevens van deze kinderen uit de gemeentelijke basisadministratie. Jouw kind krijgt een brief van de GGD voor vaccinatie.

De BCG-vaccinatie biedt geen 100% bescherming tegen het ontwikkelen van tuberculose. Het beschermt tegen de meest ernstige vormen en gevolgen van tuberculose op jonge leeftijd. Jonge kinderen kunnen erg ziek worden van tuberculose.

De volgende onderzoeken en vaccinatie zijn gratis:

 • Contactonderzoek rondom patiënten met tuberculose.
 • Tuberculose onderzoek bij asielzoekers.
 • Bijna alle BCG vaccinaties bij kinderen (bekijk de uitzonderingen bij het onderdeel BCG vaccinatie bij kinderen).

De volgende onderzoeken zijn niet gratis:

 • Tuberculose onderzoek en BCG vaccinatie bij reizigers.
 • Tuberculose onderzoek vanwege beroepsrisico zoals medewerkers gezondheidszorg en asielzoekerscentra. Bespreek met jouw werkgever of je deze kosten kunt declareren.
 • Tuberculose onderzoek bij zeevaarders.
 • Tuberculose onderzoek bij immigranten en expats.

De prijzen voor de verschillende onderzoeken zijn:

 • Tuberculinehuidtest (Mantoux) € 34,00
 • BCG vaccinatie reizigers € 49,00
 • Longfoto € 66,00
 • Bloedonderzoek op tuberculose (IGRA) € 111,00
 • IND verplichte 1e screening immigranten/expats € 55,00
 • Administratiekosten € 10,00

Als vervolgonderzoek en behandeling van tuberculose nodig is, declareert de GGD de kosten bij je zorgverzekeraar. Dit kan gevolgen hebben voor je eigen risico.

Alle persoonsgegevens ,waaronder het Burgerservisenummer (BSN) en medische gegevens van cliënten leggen wij vast in een landelijk elektronisch cliëntendossier. Voor onderzoek en behandeling van tuberculose is het belangrijk dat team tuberculosebestrijding van de GGD informatie heeft over de cliënt.

Alle betrokken medewerkers van team tuberculosebestrijding van de GGD-en in Nederland hebben daardoor toegang tot het cliëntendossier. Deze medewerkers houden zich aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot bescherming van de privacy. Je kunt hierover meer informatie lezen op onze webpagina over privacy.

Afspraak maken of verzetten, vragen?

Telefonisch: bel 088 – 144 71 42. Wij zijn bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen14.00 – 16.00 uur. Of vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.