Antibioticaresistentie

Alle mensen dragen bacteriën bij zich. Van sommige bacteriën kunnen we ziek worden. Om weer te herstellen is soms antibiotica nodig. Antibiotica zijn medicijnen tegen een ontsteking door een bacterie. Door vaak dezelfde antibiotica te slikken, kan een bacterie ongevoelig worden. Dat heet resistent. De antibiotica werken dan niet meer. Daardoor is het moeilijker om beter te worden.

Bekijk de video op RIVM.nl waar wordt uitgelegd hoe resistentie ontstaat.

Waarom is antibioticaresistentie een probleem?

Door te vaak en onzorgvuldig gebruik van antibiotica kunnen bacteriën resistent worden. In het ergste geval zijn bacteriële infecties in de toekomst niet meer te behandelen. Een infectie die nu gemakkelijk te bestrijden is, kan dan tot ernstige ziekte leiden. Het is belangrijk dat (huis)artsen alleen antibiotica voorschrijven als dat echt nodig is. Door de antibiotica op de juiste manier te gebruiken, voorkom je dat een bacterie ongevoelig wordt.

Voor wie is antibioticaresistentie een risico?

Iedereen kan een infectie door resistente bacteriën oplopen, bijvoorbeeld doordat andere mensen resistente ziekteverwekkers verspreiden. Een infectie met een resistente bacterie is lastig te bestrijden. Voor mensen met een verminderde weerstand, zoals ziekenhuispatiënten, vormt antibioticaresistentie een groter risico. Zij hebben meer kans op een bacteriële infectie die soms leidt tot ernstige klachten. Zijn resistente bacteriën de oorzaak van deze klachten, dan helpt de gebruikelijke antibiotica niet. De artsen moeten dan zoeken naar een geschikte kuur.

Resistentie in Nederland

In Nederland komen relatief weinig resistente bacteriën bij mensen voor. In de meeste andere landen is dit een veel groter probleem. Dit komt, omdat je in Nederland alleen antibiotica kunt krijgen als een arts dit voorschrijft. Daarnaast zijn zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, alert op dit probleem. Medewerkers van een zorginstelling verplegen een patiënt met een resistente bacterie apart van anderen. Het verplegend personeel nemen strikte hygiënemaatregelen.

Deze hygiënemaatregelen voorkomen dat andere mensen ziek worden van deze bacterie. Het blijft belangrijk om alert te zijn op resistente bacteriën. Veel mensen reizen over de wereld en bacteriën houden zich niet aan grenzen.

Bekijk de video op RIVM.nl waar wordt uitgelegd hoe je verspreiding van resistente bacteriën voorkomt.

Meer informatie

Wil je meer informatie over antibiotica en antibioticaresistentie? Lees de vragen en antwoorden over antibioticaresistentie op de website van het RIVM.

In Gelderland is het Gelders Antibioticaresistentie & Infectiepreventie Netwerk (website GAIN) opgericht. Een sterke samenwerking tussen ziekenhuizen, GGD, verpleeghuizen, thuiszorg en huisartsenn. Lees meer informatie over GAIN op zorgnetwerk.nl.