23 november 2023

Meldformulier buitenslapers

Als de temperatuur beneden het vriespunt ligt, stellen de opvangcentra voor dak- en thuislozen extra slaapplekken beschikbaar. Vanuit Bijzondere Zorg gaan we dan actief op zoek naar buitenslapers om deze opvangplekken aan te bieden.

Wij kunnen je hulp goed gebruiken om de buitenslapers te vinden.
Zie je een buitenslaper in de vrieskou? Meld dit dan via het onderstaande meldformulier.

Let op: een melding doen betekent niet altijd dat we de buitenslapers van de straat krijgen. Maar we kunnen deze buitenslapers wel goed in de gaten houden als het gevaarlijk koud wordt. Onder andere door te checken of ze veilig liggen en zo nodig te zorgen voor drinken, eten en een warme slaapzak.

Meldformulier buitenslapers Gemeente Nijmegen en Tiel 2.0
Versie 1.0.2 20240104.15:00
Vul hier het adres in (straat + huisnummer) of geef een beschrijving van de locatie (bijvoorbeeld ter hoogte van)

Wat houdt het ‘winterprotocol’ in?

De GGD houdt tijdens het koude gedeelte van het jaar (1 november – 1 mei) een overzicht bij van buitenslapers. Bij temperaturen onder de 0°C stellen RIBW en Iriszorg extra slaapplekken beschikbaar bij de opvanglocaties voor dak- en thuislozen. Buitenslapers worden dan actief benaderd om in de opvang te gaan slapen. Dit is vastgelegd in het ‘winterprotocol’. GGD Gelderland-Zuid coördineert dit winterprotocol.