Opvragen overheidsinformatie

GGD Gelderland-Zuid heeft een informatieplicht. Deze plicht staat beschreven in de Wet open overheid (Woo). De wet regelt dat er meer informatie actief openbaar gemaakt wordt en dat je het recht hebt om informatie op te vragen over hoe GGD Gelderland-Zuid haar taken uitvoert.

Informatieverzoek

Kun je bepaalde documenten niet op onze website vinden? Of heb je hulp nodig bij het opstellen van een Woo-verzoek? Vul dan het formulier informatieverzoek in. De Woo-contactfunctionaris neemt hierna contact met jou op om al je vragen te beantwoorden en/of de opgevraagde documenten te verstrekken.

Let op! Dit formulier is enkel voor het opvragen van overheidsinformatie. Dit gaat altijd over beleid, de voorbereiding of de uitvoering ervan. Heb je een andere vraag? Vul dan het contactformulier in of neem contact met ons op via 088 144 7144.

Woo-verzoek

Wil je informatie opvragen die niet al openbaar is gemaakt? Dan kun je via het formulier ‘informatie- of Woo-verzoek indienen een Woo-verzoek indienen.

Het Woo-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De informatie die je zoekt, staat niet openbaar.
  • In het verzoek noem je het onderwerp waarover je informatie wilt ontvangen. Indien bekend is het gewenst om ook de afdeling van GGD Gelderland-Zuid waar deze informatie aanwezig is te noemen.
  • De informatie die je wil, moet bij GGD Gelderland-Zuid aanwezig zijn.
  • De informatie die je wil gaat over de publieke taak van GGD Gelderland-Zuid, zoals beleid of de voorbereiding of de uitvoering daarvan.
  • De informatie die je wil, moet zijn vastgelegd op een gegevensdrager (bijvoorbeeld in een digitaal bestand, op papier, film of op een geluidsband).

Weet je niet zeker of je verzoek aan deze eisen voldoet of heb je een andere vraag over het indienen van een Woo-verzoek? Neem dan contact op met de Woo-contactfunctionaris via het formulier informatieverzoek.