Seksuele vorming

Week van de Lentekriebels/Liefde

Week Van De Lentekriebels 1

Net als andere jaren leverden we een bijdrage aan themaweken rond seksuele vorming voor het basisonderwijs (Week van de Lentekriebels) en voortgezet onderwijs (Week van de Liefde). In de periode rond de Week van de Lentekriebels zorgde misinformatie in de media voor maatschappelijke onrust en weerstand tegen deze themaweek op school. Desondanks namen in de regio Gelderland-Zuid 34 scholen deel aan de week. Daarvan deden 14 scholen voor het eerst mee. Tijdens de Week van de Liefde maakten jongeren op ROC- en vmbo-scholen in Tiel en Nijmegen en via het jongerenwerk kennis met het thema relaties en seksualiteit. Aan deze themaweek deden in onze regio 9 scholen mee.

Gezonde School-aanpak

Seks Onder Je 25ste

Uit het grootschalig onderzoek Seks onder je 25e van Rutgers blijkt dat jongeren behoefte hebben aan meer en betere seksuele vorming op school. Scholen die structureel aandacht willen besteden aan seksuele vorming, kunnen ondersteuning krijgen vanuit de GGD via de Gezonde School-aanpak. In 2023 hebben we 13 keer ondersteuning geboden. Dit in de vorm van workshops vlaggensysteem en ouderavonden. Ook verzorgden we een basistraining over relaties en seksuele vorming voor docenten en leerkrachten. We zijn 8 keer benaderd voor informatie en ondersteuning rond het beoordelen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In totaal hebben 18 scholen een themacertificaat Relaties en Seksualiteit van de Gezonde School behaald.

Voorlichting aan vluchtelingen en migranten

Op verschillende manieren hebben we aandacht besteed aan de seksuele gezondheid van vluchtelingen en migranten. Zo organiseerden we een voorlichting voor een groep van 31 jongere alleenstaande statushouders, die met hun begeleiders naar de GGD kwamen. Dankzij deze activiteit zagen we dat de begeleiders makkelijker het gesprek aangingen met de jongeren over het thema seksualiteit. Ook op COA-opvanglocaties hebben we voorlichting gegeven over seksualiteit aan 67 alleenstaande jongeren (onderdeel van het programma Publieke Gezondheid Asielzoekers).

De GGD werkt nauw samen met het Roze Huis Nijmegen. In 2023 kregen 90 asielzoekers en vluchtelingen uit de LHBTIQ+ doelgroep voorlichting over seksuele gezondheid, 16 van hen zijn getest op soa’s. Ons team kreeg veel positieve reacties. Dit soort acties verlaagt de drempel om contact te zoeken met de GGD.

Ga terug naar de Jaarimpressie 2023