Seksueel geweld

Regionale aanpak seksueel geweld

Regionale Aanpak Seksueeel Geweld 1

De regionale netwerkaanpak seksueel geweld Gelderland-Zuid richt zich op het inzichtelijk maken van het aanbod en de samenwerking tussen professionals, ter voorkoming van seksueel geweld. We sluiten aan bij landelijke ontwikkelingen vanuit het nationaal actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (Rijksoverheid). Daarnaast zetten we in op deskundigheidsbevordering met als doel: het vroegtijdig signaleren en bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Daarom organiseerden we in de week van Orange the World samen met andere ketenpartners een symposium voor professionals. Bekijk hier de video voor een impressie van het Symposium ‘Over de grens van…’.

Nazorgspreekuur vrouwenbesnijdenis

Nazorgspreekuur Vrouwenbesnijdenis

GGD Gelderland-Zuid is 1 van de 9 aanbieders in Nederland die sinds 2023 een ‘nazorgspreekuur vrouwenbesnijdenis’ aanbiedt. Dit spreekuur valt onder de landelijke ketenaanpak van vrouwen/meisjesbesnijdenis. In 2023 hebben 7 (jonge) vrouwen gebruikgemaakt van het nazorgspreekuur. De vrouwen kwamen bij ons terecht via ons netwerk. Bijvoorbeeld door een verwijzing van het AZC, Nidos of Dokters van de Wereld.

Kennisnetwerk In Sekswerk en Seksualiteit (KISS)

Binnen KISS komen sinds de zomer van 2023 meer vragen binnen van scholen voor ondersteuning bij seksuele weerbaarheid en (online) seksuele uitbuiting. Intensieve samenwerking rond dit thema moet ervoor zorgen dat we scholen de komende jaren goed kunnen begeleiden. Zo hebben we voor kwetsbare doelgroepen in o.a. een Moederkind-huis en een praktijkschool in Nijmegen 5 trainingen verzorgd in ‘Girls Talk’: een preventieactiviteit om de seksuele weerbaarheid van jonge meiden en vrouwen te vergroten. Ook hebben we 3 trainingen ‘licht verstandelijk beperkten en uitbuiting’ verzorgd. De training helpt professionals om signalen van seksuele uitbuiting te herkennen en bespreekbaar te maken.

Kiss

Ga terug naar de jaarimpressie 2023