(Onbedoelde) zwangerschap

Regionale aanpak Nu Niet Zwanger

In 2023 zijn de laatste 9 van de 15 gemeenten in ons werkgebied (inclusief Mook en Middelaar) aangehaakt bij het programma Nu Niet Zwanger (NNZ). Het betekent dat we NNZ nu in heel Gelderland-Zuid uitvoeren. In de nieuwe gemeenten hebben we in 2023 nieuwe ketenpartners betrokken bij het programma, in de andere gemeenten hebben we NNZ verder geïmplementeerd.

In 2023 trainden we 34 aandachtsfunctionarissen bij verschillende ketenpartners. In totaal werken we nu samen met 75 ketenpartners in het sociaal en medisch domein. En met 91 aandachtsfunctionarissen die via deze partners uitvoering geven aan het NNZ-programma. Professionals uit het medisch domein kunnen sinds 2023 digitaal naar het NNZ-programma doorverwijzen via ZorgDomein.  

Hulp bij onbedoelde zwangerschap

GGD Gelderland-Zuid is uitvoeringspartner voor het Fiom op het gebied van onbedoelde zwangerschap en psychosociale zorg na abortus. In 2023 voerden onze experts met 61 personen 1 of meer gesprekken die te maken hadden met onbedoelde zwangerschap. De gesprekken richtten zich op het maken van een passende keuze over de zwangerschap (keuzehulp) of op psychosociale hulp na abortus. Psychosociale hulp na abortus is een nieuw aanbod sinds juli 2023.  

Ga terug naar de Jaarimpressie 2023