Meldpunt Bijzondere Zorg

Het Meldpunt Bijzondere Zorg is er voor sociaal kwetsbare mensen met meervoudige, complexe problematiek, die volgens omgeving hulp nodig hebben en niet vrijwillig gebruik maken van zorg. Deze mensen kunnen onzichtbaar zijn voor de hulpverlening, leiden een marginaal bestaan of zijn zichtbaar door overlast. Het kan zijn dat zij geen vertrouwen meer hebben in de hulpverlening, de aansluiting met instanties zijn verloren, tussen wal en schip zijn geraakt of zelf de weg naar de hulpverlening niet weten te vinden. Allerlei mogelijke redenen om contact op te nemen met ons.

Als je contact opneemt met het Meldpunt Bijzondere Zorg dan luisteren wij naar jouw verhaal. We vragen aan je over wie jij je zorgen maakt en waarover. Vervolgens geven wij jou een advies voor een vervolg. Het kan zijn dat wij jou de nodige informatie geven zodat je zelf weet wat je kunt doen in de situatie.  Ook kunnen wij doorverwijzen naar een hulpverlener of organisatie die jou en de persoon over wie jij je zorgen maakt verder kan helpen. Tot slot kan het ook zo zijn dat Bijzondere Zorg zelf een traject start om de persoon die hulp nodig heeft verder te helpen door toe te leiden naar passende zorg.

Wij doen altijd onderzoek naar de situatie. We gaan in gesprek met de persoon over wie jij je zorgen maakt. Wat is er precies aan de hand, zijn er al hulpverleners, organisaties of naasten betrokken bij deze persoon? Waar mogelijk betrekken wij de familie, naasten en het professionele netwerk. Wij werken nauw samen met bijvoorbeeld de huisarts, politie, woningbouwvereniging en (zorg)instanties.

We vinden het belangrijk dat iemand over wie een melding wordt gedaan zo snel mogelijk te horen krijgt dat er een melding over hem of haar is gedaan bij het Meldpunt Bijzondere Zorg. Ons uitgangspunt is daarom dat jij zelf laat weten dat je een melding hebt gedaan.