Maak jij je zorgen over iemand? Ervaar je overlast van iemand in jouw buurt? Ben je dakloos en zoek je een opvangplek? Heb je een indicatie nodig voor beschermd wonen? Of denk je dat iemand in jouw omgeving dringend zorg nodig heeft?

Dit zijn allemaal vragen waarvoor je terecht kunt bij Bijzondere Zorg. Wij denken graag met jou mee. We geven advies en helpen met het zoeken naar de juiste zorg.

Wil je direct een melding doen?

Maak jij je zorgen om iemand en wil je direct een melding doen? Vul het online meldformulier Bijzondere Zorg voor burgers in.

Meldformulier Bijzondere Zorg voor burgers

Wil je verplichte zorg voor iemand aanvragen?

Iedereen die zich ernstige zorgen maakt en van mening is dat er verplichte zorg nodig is kan dat melden. De GGD onderzoekt dan namens de gemeente welke hulp er nodig is.

Meldformulier Wet Verplichte Zorg (WVGGZ)

Het Meldpunt Bijzondere Zorg is er voor kwetsbare mensen met meervoudige en complexe problemen die niet vrijwillig gebruik maken van zorg, maar wel zorg nodig hebben. Deze mensen zijn vaak niet in beeld bij hulpverleners of ze komen pas in beeld door het veroorzaken van overlast.

Maak jij je zorgen over iemand en denk je dat iemand hulp nodig heeft? Dan kun je contact opnemen met het Meldpunt Bijzondere Zorg.

Ga naar de webpagina over Meldpunt Bijzondere Zorg

Mensen met onbegrepen gedrag kunnen flink in de problemen raken. Ook kunnen zij anderen, of de maatschappij in de problemen brengen. Er is hulp nodig, maar in sommige gevallen wil deze persoon geen hulp. Er is dan de mogelijkheid om te onderzoeken of verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) ingezet moet worden.

Ga naar de webpagina over ik wil verplichte zorg voor iemand aanvragen (WvGGZ)

Iedereen heeft recht op een plek om te wonen. Een eigen (huur)woning geeft veiligheid en rust. Een vaste basis die nodig is om jezelf te ontwikkelen en problemen het hoofd te bieden. Veel dak- en thuisloze mensen zijn na een zwervend bestaan toe aan een vaste woonplek. Housing First helpt hen verder. Vanuit het principe: eerst een huis, dan de zorg. Housing First is een samenwerkingsverband van GGD Gelderland-Zuid, Leger des Heils, RIBW Nijmegen Rivierenland, Iriszorg en de woningbouwcorporaties.

Ga naar de webpagina over Housing First 

Maatschappelijke Opvang is er voor dakloze en thuisloze mensen en gezinnen. GGD Gelderland-Zuid beoordeelt voor het Rijk van Nijmegen en Rivierenland de toegang tot Maatschappelijke Opvang.

Ga naar de webpagina over Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang

Beschermd Wonen / Thuis is voor mensen vanaf 18 jaar met (langdurige) psychiatrische problematiek. GGD Gelderland-Zuid beoordeelt voor het Rijk van Nijmegen en Rivierenland de toegang tot Beschermd Wonen / Thuis.

Ga naar de webpagina over Centrale Toegang Bescherm Wonen

Het Interventieteam OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg) bestaat uit verschillende experts, zoals een psychiater, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker, verpleegkundig specialist en verslavingsarts. Onze hulp richt zich op (psychisch) kwetsbare burgers met vaak complexe problemen. We werken intensief samen met andere partners die betrokken zijn bij deze mensen: woningcorporaties, politie, gemeente, pastoraal werk, lokale teams en huisartsen.

Ga naar de webpagina Interventieteam