Veilig financieel ouder worden

We worden allemaal ouder, dat is iets wat zeker is. En je wilt graag zo lang mogelijk jouw zelfstandigheid behouden. Toch kan het voorkomen dat je afhankelijk wordt van anderen voor huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken. Dan is het fijn als je hulp krijgt van iemand die je vertrouwt. Helaas zijn er situaties dat anderen misbruik willen maken van jouw situatie. Dit noemen we financieel misbruik. Daarover gaat deze pagina.

Financieel misbruik

Je hebt iemand gevraagd om je te helpen bij jouw financiën. Je geeft die persoon daarmee het vertrouwen over jouw geld en bezittingen. Als deze persoon je helpt om er zelf beter van te worden is er sprake van financiële uitbuiting of financieel misbruik.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Jouw geld, sieraden of goederen wegnemen (stelen).
 • Jouw eigendommen verkopen.
 • Jouw machtiging en/of bankrekening misbruiken.
 • Je dwingen om mee te werken aan een testamentwijziging of wilsbeschikking.
 • Je te weinig leefgeld geven of eigen boodschappen kopen van jouw geld.
 • Je geen hulpmiddelen geven die je wel nodig hebt.
 • Jouw auto op een andere naam zetten.
 • Spullen kopen op Jouw naam.
 • Fraude plegen met jouw PGB-bijdrage.

Financiën goed geregeld

Vind je het lastig om het overzicht over jouw financiën en administratie te houden? Een familielid, een vrijwilliger van een welzijnsorganisatie of een ‘bewindvoerder’ kunnen dit misschien voor je doen. Je kunt het beheer van jouw geld beter aan meer mensen toevertrouwen. Als meer mensen meekijken,
wordt de kans dat iemand jouw geld voor eigen doelen gebruikt, kleiner. Je kunt ook jouw bank vragen om een pinlimiet in te stellen en een machtiging regelen.

Jouw toekomst goed geregeld

Het is verstandig om op tijd vast te leggen hoe jij jouw zaken geregeld wilt hebben. Het kan zijn dat je dit op een later moment niet meer kunt, bijvoorbeeld door ziekte of dementie. Stel hiervoor een ‘levenstestament’ op. Hierin kun je jouw wil over zorg en financiën vastleggen. Een notaris kan je hierover meer vertellen.

Waar vraag je zorg en hulp aan?

Er zijn verschillende organisaties die advies, hulp of zorg kunnen bieden. Iedere gemeente organiseert dat anders. Vraag gerust jouw huisarts, het sociaal wijkteam, het maatschappelijk werk, jouw bank of het WMO-loket om vrijblijvend advies. Ook als het gaat om het regelen van jouw financiën. Zij kunnen je
vertellen welke hulp je kunt krijgen. En wat je moet doen om dit te regelen.

Misbruik van jouw situatie?

Helaas kan het zijn dat iemand die je vertrouwt misbruik maakt van jouw situatie. Je herkent dit maar vindt het lastig om erover te praten. Bijvoorbeeld omdat je bang bent dat je dan geen hulp meer krijgt. Dat is heel begrijpelijk. Toch is het belangrijk dat je erover praat. Bijvoorbeeld met jouw hulpverlener, de notaris, ouderenadviseur of een familielid of kennis die je vertrouwt. Zij kunnen luisteren naar jouw verhaal en je adviseren wat je kunt doen.

Veilig Thuis Gelderland-Zuid

Heb je het gevoel dat er iemand misbruik maakt van jouw situatie? Wil je een luisterend oor? Neem dan contact op met Veilig Thuis Gelderland-Zuid. Bel gratis 0800 – 2000 (24 uur per dag en 7 dagen per week). Als je belt naar Veilig Thuis, neemt een medewerker de tijd om naar jouw verhaal te luisteren. Samen met jou zoekt hij of zij naar een oplossing. De medewerkers van Veilig Thuis hebben veel ervaring met ouderen en misbruik. Je kunt ook anoniem bellen voor advies.

Tips om uw financiën goed te regelen

 • Leg op tijd vast hoe je zaken wilt regelen in een (levens) testament.
 • Vraag hulp als je jouw financiën niet meer zelf kunt regelen (aan familie,
 • vrijwilliger, bewindvoerder).
 • Laat jouw financiële belangen door (minimaal) twee personen behartigen.
 • Bespreek met jouw bank de mogelijkheden om misbruik te voorkomen.