26 juni 2024

Onbezoldigd extern lid van het Dagelijks Bestuur

Standplaats Nijmegen

7x per jaar

GGD Gelderland-Zuid is de gezondheidsdienst voor 14 gemeenten in de regio’s Nijmegen en Rivierenland. Onze belangrijkste taak is het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid. Ons werkgebied telt ruim 555.000 inwoners en we hebben circa 450 medewerkers in dienst. De kernkwaliteiten die onze medewerkers delen, zijn: kwaliteitsgerichtheid, ondernemingszin en omgevingsbewustzijn.

Het Dagelijks Bestuur (DB) is bestuurlijk verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de GGD en voor de financiële gang van zaken binnen de GGD. Het DB heeft onder andere tot taak het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van het Algemeen Bestuur (AB) en het behartigen van de belangen van de GGD bij gemeenten, het Rijk en bij andere ketenpartners. Het DB bestaat momenteel uit 5 leden, waaronder de voorzitter: de wethouder van volksgezondheid van de gemeente Nijmegen. De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) is secretaris van het AB en DB. Het DB legt verantwoording af aan het AB. Het AB van GGD Gelderland-Zuid wordt gevormd door de wethouders volksgezondheid van de 14 deelnemende gemeenten en heeft onder andere tot taak om de meerjarenstrategie, de begroting en de jaarrekening vast te stellen. Uit hun midden heeft het AB een DB gekozen. Het DB vergadert regulier 7x per jaar, het AB 5x per jaar. Het DB zoekt versterking buiten de kring van het AB.

Denk, praat en beslis jij graag mee over bestuurlijke en financiële kwesties? Ligt jouw expertise op het terrein van bedrijfsvoering en financiën? Ben jij een onafhankelijke denker die met gepaste afstand kan adviseren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Onbezoldigd extern lid van het Dagelijks Bestuur

7x per jaar

Wat ga je doen?

 • Je neemt volwaardig deel aan (de vergaderingen van) het Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid.
 • Je denkt, praat en beslist mee over bestuurlijke en financiële kwesties aangaande (het werkterrein
 • van) GGD Gelderland-Zuid.
 • Je bent bestuurlijk medeverantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van GGD Gelderland-Zuid en voor de financiële gang van zaken binnen de GGD.
 • Je behartigt binnen het Dagelijks Bestuur het aandachtsterrein ‘bedrijfsvoering/financiën’.

Wie zoeken wij?

Je hebt affiniteit met het werkveld en de taken van een GGD. Je bent een onafhankelijke denker en kunt met gepaste afstand adviseren. Je hebt bestuurlijke en politieke sensitiviteit zonder politieke binding. Verder heb/ben je:

 • Opleidingsniveau HBO+/WO.
 • Ruime kennis van en ervaring met bedrijsvoering/financiën.
 • Voldoende tijd om de DB- en de (meeste) AB-vergaderingen voor te bereiden en bij te wonen.
 • Niet werkzaam bij één van onze gemeenten of ketenpartners in de regio Gelderland-Zuid.

Bij aanstelling vragen we je om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Wat bieden we jou?

 • Een aanstelling voor een periode van 4 jaar.
 • Een reiskostenvergoeding.

Meer informatie

Wil je meer weten over de functie, neem gerust contact op met:

Moniek Pieters

DPG en Secretaris van het bestuur

via het telefoonnummer 06 52 52 44 04

of het mailadres GGDdirectie@ggdgelderlandzuid.nl

Solliciteer direct

Verstuur je motivatie en cv uiterlijk 26 augustus via de externe website Werken in Gelderland.

De eerste sollicitatiegesprekken staan gepland op vrijdagochtend 6 september.

Onze GGD is partner van de Alliantie Nederland Rookvrij. Binnen- en buitenterreinen van onze locaties in Nijmegen en Tiel zijn rookvrij. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs. Delen wel!