Stappenplan

De Stichting Lezen & Schrijven heeft een stappenplan ‘Aanpak laaggeletterdheid bij ouders’ ontwikkeld. Op de website van Stichting Lezen & Schrijven vind je meer informatie.

Bij het samenstellen van deze menukaart, hebben we dit stappenplan als uitgangspunt genomen. Het gaat hierbij vooral om het stimuleren van ouders om hun eigen taalniveau te verhogen. Daarnaast is er aandacht voor de manier waarop de school communiceert met (laaggeletterde) ouders.

Stap 4 en stap 6 hebben we toegevoegd aan het oorspronkelijke stappenplan. Wil je laaggeletterde ouders stimuleren om gebruik te maken van taalaanbod? Dan helpt het als ze daarvoor op school terecht kunnen (stap 5). We kiezen er verder voor om extra stimuleren van (voor)lezen uitdrukkelijk op te nemen in het stappenplan (stap 6).

  1. Strategie ontwikkelen
  2. Bewustwording en draagvlak creëren bij medewerkers en ouders
  3. Medewerkers signaleren welke ouders laaggeletterdheid zijn, maken dit bespreekbaar en verwijzen naar passend taalaanbod
  4. Communicatie met ouders vereenvoudigen
  5. (Optie) Faciliteren van taalaanbod voor ouders op school
  6. Aanvullend en verrijkend aanbod om laaggeletterdheid bij kinderen te voorkomen. Waar mogelijk combineren met het stimuleren van laaggeletterde ouders om taalles te gaan volgen
  7. Borgen in beleid

Het is uiteraard aan de school of ze het hele stappenplan doorlopen of dat ze kiezen voor een of meerdere onderdelen. Ook in dat laatste geval is borging van belang.