Laaggeletterden hebben grote moeite met lezen, schrijven en het begrijpen en toepassen van informatie. Zij beschikken niet over de minimale vaardigheden om volwaardig in de Nederlandse maatschappij te kunnen functioneren. In tegenstelling tot laaggeletterden kunnen analfabeten (ongeletterden) helemaal niet lezen en schrijven.

Cijfers

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder laaggeletterd. Iets meer dan de helft is van Nederlandse afkomst. 57% van de laaggeletterden is vrouw en 43% is man. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven zijn vaker werkloos, hebben gemiddeld een slechtere gezondheid en vaker problemen met armoede en schulden.

Laaggeletterdheid komt bij volwassenen in alle leeftijdscategorieën voor. Ook hebben laaggeletterden verschillende onderwijsachtergronden.

Waarom aandacht voor laaggeletterdheid op basisscholen

Er zijn een aantal redenen te noemen:

  • 15 procent van de leerlingen verlaat de basisschool met een taalachterstand van twee jaar. Als die achterstand er op volwassen leeftijd nog steeds is, dan is er sprake van laaggeletterdheid.
  • Laaggeletterdheid komt nog vaak voor, ook in de leeftijdscategorieën van ouders van basisschoolleerlingen. Hoe lager het opleidingsniveau van ouders, hoe groter de kans dat ze laaggeletterd zijn.
  • Kinderen die opgroeien bij laaggeletterde ouders, hebben meer kans om zelf ook laaggeletterdheid te worden. Doordat ze opgroeien in een taalarme omgeving.