Gezond ouder worden

De documenten op deze pagina zijn niet digitoegankelijk. Neem contact met ons op wanneer je een toegankelijke versie nodig hebt.

Als GGD dragen wij er graag aan bij dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Onze gezondheidsmakelaars werken in wijken en gemeenten aan het thema ‘gezond ouder worden’ , en proberen op die manier kwetsbaarheid bij senioren zo lang mogelijk uit te stellen. Wij doen dit op basis van signalen uit de wijk; cijfers uit o.a. onze gezondheidsmonitor. En in nauw overleg en samenwerking met senioren en professionele samenwerkingspartners.

De onderwerpen verschillen per wijk en gemeente. Onze rol is het stimuleren, faciliteren, inspireren en bepleiten van duurzame verbeteringen aan de sociale en fysieke omgeving t.b.v. de gezondheid en zelfredzaamheid van senioren. Wij zijn geen zorgaanbieders en hebben geen eigen aanbod op het gebied van cursussen en dergelijke.

Valpreventie

De handreiking ‘Valpreventie’ is bedoeld voor iedereen die in Gelderland-Zuid aan de slag is of wil met valpreventie. Het biedt handvatten en mooie voorbeelden uit de praktijk van vandaag. De handreiking is samengesteld op basis van kennis en ervaring die we hebben opgedaan en is tot stand gekomen mede dankzij subsidie van het Fonds Nuts Ohra (programma MeerVeerkracht, Langer Thuis).