Medische milieukunde

De GGD heeft ook een rol als er bij een ramp/crisis gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Denk bijvoorbeeld aan een gifwolk na een explosie. De GGD adviseert in zo’n situatie over mogelijke gezondheidseffecten en biedt handelingsperspectieven voor betrokken inwoners.