Infectieziektebestrijding

Als een ramp of crisis te maken heeft met (of draait om) een infectieziekte, dan zorgt de GGD voor de bestrijding ervan. Zo’n crisis kan bijvoorbeeld zijn dat er een ernstig/dodelijk griepvirus rondwaart. De taken van de GGD zijn dan onder andere: bron- en contactonderzoek, publieksvoorlichting etc.