Gezondheidsonderzoek

Soms is na een ramp/crisis aanvullende informatie nodig over gezondheidsaspecten. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor omwonenden die bij een milieu-incident betrokken waren? De GGD voert dan nader gezondheidsonderzoek uit om inzicht te krijgen in de gezondheidstoestand van deze betrokkenen.