Jongeren 13-18 jaar

De onderzoeksrapporten zijn niet digitoegankelijk. We werken op dit moment aan een digitoegankelijke oplossing.

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021-2022

In het najaar van 2021 is er vanwege corona een extra Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd. Deze monitor geeft inzicht op de gezondheid van de jongeren tijdens corona. Hieronder staan de resultaten voor onze hele regio. Daarnaast zijn de cijfers ook per gemeente beschikbaar. Een aantal gemeenten missen. Dit komt doordat we teveel scholieren uit die gemeenten missen in ons onderzoek

Informatie volgt.

Gezondheidsmonitor Jeugd 2019-2020

Onze GGD voert de Gezondheidsmonitor Jeugd uit onder jongeren in klas 2 en 4 in het voortgezet onderwijs. Dit onderzoek herhalen we iedere 4 jaar. In de monitor komen veel onderwerpen aan bod, zoals gezondheid, psychisch welzijn, leefstijl, schoolplezier en seksualiteit. De monitor is een belangrijke bron van informatie voor de gemeenten en de voortgezet onderwijs scholen. Hieronder staan de resultaten voor onze hele regio. Daarnaast zijn de cijfers ook per gemeente beschikbaar.