Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.

Eén van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet, is het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Gezien de eisen is het voor gemeenten zinvol om de GGD te betrekken bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

GGD GHOR Nederland heeft kernwaarden, een bestuurlijk handvat en een handreiking planregels voor een gezonde leefomgeving ontwikkeld. Deze informatie vind je op de pagina Gezonde en veilige leefomgeving op de website van GGD GHOR.

Advies en ondersteuning

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen van ruimtelijke visies en plannen en hebben een zorgplicht. De GGD heeft kennis over lokale gezondheidskansen en -risico’s. Wij kunnen gemeenten onafhankelijk adviseren en ondersteunen. Dit doen wij zowel voor thema’s gericht op het beschermen van de gezondheid als het bevorderen van de gezondheid.