Koolmonoxide

Regelmatig zijn er incidenten waarbij blootstelling aan koolmonoxide leidt tot gezondheidseffecten. Daarbij vallen ook nog steeds dodelijke slachtoffers. Zowel betrokkene als zorgverlener herkennen een koolmonoxidevergiftiging vaak niet. Als huisarts of zorgverlener kunt u een belangrijke rol spelen bij de signalering van koolmonoxide als veroorzaker van gezondheidsklachten.

Wat is koolmonoxide?

Koolmonoxide is een kleurloos, reukloos en niet irriterend gas. Het ontstaat bij een onvolledige verbranding van organische stoffen, zoals aardgas en hout. Het vóórkomen van koolmonoxide in woningen, woonboten, caravans en andere verblijfsruimten kan verschillende oorzaken hebben. Belangrijke oorzaken zijn een slechte afvoer van verbrandingsgassen of slecht functionerende verbrandingstoestellen zoals geisers, cv-ketels en kachels. Uit onderzoek is gebleken dat ook moderne en goed onderhouden cv-ketels kunnen leiden tot koolmonoxidevergiftigingen.

In woningen of verblijfruimten kan koolmonoxide zich ophopen, vooral als de bewoners of gebruikers slecht ventileren.

Wat zijn de gezondheidseffecten?

Koolmonoxide bindt zich na inademing en opname in de longen aan hemoglobine, waardoor carboxyhemoglobine (COHb) ontstaat. COHb belemmert het zuurstoftransport naar de weefsels ernstig. Dit kan leiden tot klachten die variëren van vage klachten tot ernstige neurologische afwijkingen en overlijden. Bij een chronische intoxicatie zijn de belangrijkste klachten, vermoeidheid, misselijkheid en hoofdpijn. Bij hogere concentraties kunnen mensen flauwvallen of bewusteloos raken. Dit kan uiteindelijk leiden tot coma en overlijden.

Mensen met hartaandoeningen of neurologische aandoeningen en zwangere vrouwen (en foetus) zijn extra gevoelig. Ook rokers zijn een risicogroep, omdat zij al een verhoogd COHb hebben.

Wat kunt je doen?

Indien er sprake is van vage, niet-specifieke aanhoudende gezondheidsklachten bij bewoner(s)/ cliënt(en) kunt u koolmonoxide in de woning of verblijfsruimte overwegen als mogelijke oorzaak. Vooral als meerdere gezinsleden klachten hebben en als de klachten verminderen buiten de woning.
Je kunt als je een vermoeden hebt van blootstelling aan koolmonoxide uw cliënt doorverwijzen naar het team milieu en gezondheid van de GGD of zelf contact met ons opnemen.

Meer informatie