Productenboeken

Nog niet alle productenboeken op deze pagina zijn digitoegankelijk. Neem contact met ons op wanneer je een toegankelijke versie nodig hebt.

Hieronder vind je verschillende productenboeken van onze GGD. Klik op het productenboek naar keuze om de inhoud te lezen.

Het Productenboek Gezondheidsbevordering 2021 van de afdeling Gezond Leven van de GGD Gelderland-Zuid is tot stand gekomen in samenwerking met beleidsmedewerkers van diverse gemeenten en professionals van GGD Gelderland-Zuid.

De afdeling Gezond Leven bestaat uit de teams Gezondheidsbevordering (GB) School en Jeugd, Gezondheidsbevordering (GB) Volwassenen en het team Gezonde Kennis (GK).
Het team Gezonde Kennis valt inhoudelijk onder het programma Onderzoek, Informatie en Advies (OIA) en blijft hier verder buiten beschouwing.

Bij de teams Gezondheidsbevordering werken:

  • Gezondheidsmakelaars School en Jeugd
  • Gezondheidsmakelaars Volwassenen
  • Projectleiders van gezondheidsbevorderingsprojecten, zoals: SchoolsOUT, Gezond Ouder Worden, Laaggeletterdheid & Gezondheidsvaardigheden en Kansrijke Start.

De bedoeling van het productenboek is om voor de wethouders, ambtenaren, raadsleden en andere geïnteresseerden inzichtelijk te maken wat de werkzaamheden van Gezondheidsmakelaars zijn en wat het product Gezondheidsbevordering is. Met dit productenboek zijn we beter in staat, in onderlinge afstemming met gemeenten, om keuzes te maken waarbij de wettelijke taak voortdurend leidend is. Immers, niet alles kan altijd. Dit productenboek is een dynamisch document omdat de wereld om ons heen voortdurend verandert. Vanuit de basis beschreven in dit productenboek gaan we steeds met elkaar in gesprek om te zoeken en samen te kijken wat goed werkt en wat beter kan.

In dit productenboek bedoelen we met gezondheid altijd ‘positieve gezondheid’ volgens de definitie van Machteld Huber, de grondlegger van dit gedachtengoed. Bij positieve gezondheid staat niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf.