Integrale aanpak valpreventie

Wij werken sinds 2010 aan een integrale aanpak valpreventie. Op dit moment zijn in diverse gemeentes c.q. stadsdelen multidisciplinaire werkgroepen valpreventie actief. Veelal met medewerking van de daar aanwezige GGD gezondheidsmakelaar.

Onze werkwijze

Onze handreiking is bedoeld voor iedereen die in Gelderland-Zuid aan de slag is of wil met valpreventie. Het biedt handvatten en mooie voorbeelden uit de praktijk van vandaag. Vanwege nieuwe landelijke ontwikkelingen op het gebied van valpreventie is dit thema actueler dan ooit tevoren. Vandaar dat deze handreiking is aangepast aan de huidige stand van zaken. Ook kunnen wij weer veel nieuwe voorbeelden van valpreventie in onze regio noemen!

GALA

De landelijke ketenaanpak valpreventie (GALA) past naadloos in onze integrale aanpak omdat alle daarin genoemde elementen een plek hebben. Bekijk de landelijke ketenaanpak valpreventie op Veiligheid.nl.

Visie

Op basis van onze jarenlange ervaring, ondersteuning aan gemeentes en samenwerking met stakeholders hebben wij een visie ontwikkeld. Deze is passend bij onze taak (collectieve preventie & verbinding diverse domeinen) en geeft de wijze weer waarop volgens ons de grootste impact kan worden bereikt.

Focus op collectieve preventie zoals bewegen, een veilige woning, veilig verkeer; met een uitloop naar individuele preventie (voor hoog risicogroepen) middels geïndiceerde valpreventie trainingen.

Integraal. Dus vanuit meerdere domeinen (zorg, welzijn, sport/bewegen, openbare ruimte, wonen), het realiseren van een mix van interventies gericht op diverse determinanten, in samenwerking met meerdere partijen, voor diverse doelgroepen.

Benadering vanuit een positief doel ‘gezond ouder worden’ werkt motiverender voor senioren, in plaats vanuit het probleem ‘vallen’.

Duurzaamheid. Borgen van het thema binnen reguliere activiteiten voor ouderen in plaats van een eenmalige training (effect zal uitdoven).

Impact/bereik: Vanuit de leefwereld van ouderen, in overleg, op aanvraag en in en afstemming met ouderen. In plaats van aanbodgericht, top down.