Handreiking integrale aanpak valpreventie

Binnenkort (april 2023) vind je hier de vernieuwde handreiking integrale aanpak valpreventie.
Deze vernieuwde handreiking is bedoeld voor iedereen die in Gelderland-Zuid aan de slag is of wil met valpreventie. Het biedt handvatten en mooie voorbeelden uit de praktijk van vandaag. Vanwege nieuwe landelijke ontwikkelingen op het gebied van valpreventie is dit thema actueler dan ooit tevoren. Vandaar dat deze handreiking is aangepast aan de huidige stand van zaken. Ook kunnen wij weer veel nieuwe voorbeelden van valpreventie in onze regio noemen!

Valincidenten komen bij senioren helaas nog erg veel voor. Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen (bron:VeiligheidNL). Valongevallen zijn ook in Gelderland-Zuid een belangrijk gezondheidsprobleem. Dit geldt vooral voor (kwetsbare) ouderen. In deze regio is volgens de GGD monitor (2021) 19% van de inwoners van 65 jaar en ouder gevallen (over een periode van 3 maanden). Dit percentage stijgt met het ouder worden. Op de site van VeiligheidNL staan valrisico cijfers pér gemeente plus prognoses 2020-2025.

Met een integrale aanpak valpreventie willen wij bijdragen aan het uitstellen van kwetsbaarheid en langer zelfstandig wonen bij senioren.

Deze handreiking is tot stand gekomen op basis van:

  • Onze ruime ervaring met valpreventie in diverse gemeentes in regio Gelderland Zuid: wat werkt wél, wat werkt niet?
  • De visie dat valpreventie alleen effectief is door dit niet incidenteel en fragmentarisch maar structureel en integraal te realiseren.
  • De landelijke ontwikkelingen ten aanzien van een landelijk implementatieplan (vanaf 2023) en opname van geïndiceerde valpreventie in de basisverzekering (vanaf 2024).

Wij hopen iedereen die aan de slag wil met valpreventie te inspireren.