Missie

De afkorting GGD staat voor Gemeentelijke Gezondheidsdienst. De opdracht van iedere GGD is: het bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van inwoners uit de regio.

De missie van GGD Gelderland-Zuid luidt als volgt:

Wij maken ons sterk voor een gezonde regio Gelderland-Zuid. Inwoners helpen wij om gezonde keuzes te maken en om klachten/ziektes te voorkomen. Zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Onze speciale aandacht gaat hierbij uit naar kwetsbare groepen.