02 september 2021

Werkgroepen valpreventie in de regio

In diverse wijken & gemeentes zijn lokale werkgroepen actief of gaan op korte termijn aan de slag om het aantal valincidenten te verminderen. Al dan niet vanuit een opdracht van de gemeente e.o. zorgverzekeraar. Dit is vanuit het landelijke gezondheidsbeleid ook als één van de belangrijkste ambities genoemd.

Vanuit de GGD dragen onze gezondheidsmakelaars hieraan bij vanuit een integrale aanpak waarin de diverse oorzaken van vallen worden aangepakt. Wilt u hierover meer weten zoek dan contact met onze themaspecialisten Maaike Geertzen (Rivierenland) of Nancy Albertz (regio Nijmegen e.o.)