28 mei 2024

Uitnodiging Incompany cursus In Balans

Uitnodiging

Bekijk de uitnodiging voor de Incompany cursus In Balans op de website.

Data

Er zijn twee cursussen aangevraagd en ingekocht bij VeiligheidNL:

 • De eerste cursus zal plaatsvinden op 31 juli en 14 augustus 2024 van
  09:00 – 17:00 uur in wijkcentrum Hatert te Nijmegen. We realiseren ons dat de cursus in de zomervakantie plaatsvindt. Op korte termijn is er helaas geen andere mogelijkheid. Daarom willen we deze kans niet aan ons voorbij laten gaan.
 • De data voor de 2e cursus zijn nog niet bekend. Vanuit VeiligheidNL is een lange wachttijd aangekondigd. Deze cursus zal plaatsvinden in Druten.  Je kunt je wel al aanmelden voor deze cursus.

Programma

De scholing bestaat uit:

 • Zelfstudie met een e-learning met als doel het vergroten van de kennis van valpreventie en de In Balans methodiek (ca.7 uur).
 • Na de zelfstudie volgen twee scholingsdagen (met minimaal 2 weken tussen beide scholingsdagen). Tijdens deze scholingsdagen ligt de nadruk op het oefenen van vaardigheden (16 uur).
 • Tussen de twee scholingsdagen wordt zelfstudie gedaan (ca.18 uur). Let op: Plan hiervoor tijd in je agenda in!
 • Voor de voorbereiding krijgen de deelnemers uiterlijk twee weken voor de eerste trainingsdag toegang tot de digitale portal.

Toelatingscriteria

Om tot de scholing toegelaten te worden, heb je één van de onderstaande diploma’s nodig:

 • Begeleid(st)er Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek;
 • Sport- en Bewegingsleider senioren;
 • Fysiotherapeut (hoeft niet BIG-geregistreerd);
 • Oefentherapeut Mensendieck of Cesar (hoeft niet BIG-geregistreerd).

Voldoe je niet aan de vooropleidingseisen van In Balans zoals hierboven vermeld? Dan is het niet mogelijk om deel te nemen aan de In Balans scholing. 

Aanmelden

Je kunt je tot uiterlijk 9 juni 2024 via het inschrijfformulier voor de Incompany cursus In Balans aanmelden. Deelname aan deze cursus is gratis en wordt betaald vanuit de landelijke GALA gelden t.b.v. de ketenaanpak Valpreventie.
Afgesproken is dat iedereen zich voor de cursussen mag aanmelden. In totaal kunnen 18 personen aan de cursus deelnemen. We hanteren niet de regel ‘wie het eerst komt …’. Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken, streven we naar een goede verdeling van deze plekken over:

 • De diverse stadsdelen
 • Deelnemers vanuit sportontwikkeling en fysiotherapeuten.

Verdeelsleutel bij over inschrijving:

 • Berg en Dal:           2 deelnemers
 • Beuningen:            2 deelnemers
 • Druten:                  1 deelnemer
 • Wijchen:                3 deelnemers
 • Nijmegen:              10 deelnemers

Je hoort uiterlijk eind juni/ begin juli of je definitief aan de eerste Incompany cursus In Balans in Nijmegen kunt deelnemen. Let op: Je aanmelding is pas definitief nadat je een bevestiging hebt ontvangen van je deelname.

Graag je persoonsgegevens, registratienummers van beroepsverenigingen en de overige accreditatie informatie goed checken voor het versturen van het inschrijfformulier. Dit is van belang voor een goede voorbereiding en het toekennen van accreditatie.

Criteria deelname en certificering

Deelnemers worden alleen tot de cursus toegelaten als zij aan de toelatingseisen voldoen. Voor een gelijk instapniveau van de fysieke cursusdagen is het van belang dat deelnemers voor de eerste fysieke cursusdag de e-learning hebben afgerond. Als de deelnemers bij aanvang van de eerste fysieke cursusdag niet in staat zijn geweest de e-learning af te ronden, kan door de deelnemer niet deelgenomen worden aan de fysieke cursusdagen.
Voor het behalen van het certificaat wordt vastgehouden aan de volgende criteria:

 • Afronding van de volledige e-learning.
 • Aanwezigheid op beide cursusdagen en naar het oordeel van de hoofddocent actieve participatie.
 • Tussentijdse huiswerkopdrachten zijn gedaan (incl. het maken van een PowerPoint voor de tweede cursusdag) .
 • De gewenste competenties voor een In Balans docent zijn in voldoende mate aanwezig naar het oordeel van de hoofddocent.

Accreditatie

Na het succesvol afronden van de In Balans cursus ontvangt de deelnemer accreditatiepunten, te weten:

 • Fysiotherapie Algemeen (KNGF) | 27 punten
 • Fysiotherapie Geriatrie (KNGF) | 27 punten
 • Oefentherapie Cesar en Mensendieck (st. ADAP) | 30 punten

Ook ontvangt de deelnemer het VeiligheidNL certificaat ‘Docent In Balans’ en kan de deelnemer zich aanmelden op de landkaart met gecertificeerde valpreventie professionals.

Meer informatie?

Voor vragen over de organisatie van de Incompany cursus In Balans kun je contact met ons opnemen via gezondleven@ggdgelderlandzuid.nl.