05 januari 2021

Ook een werkgroep ‘Gezond Ouder Worden in Druten’

In het overleg Langer Zelfstandig Wonen te Druten, steken professionals de koppen bij elkaar om te komen tot relevante verbeteringen voor dit thema. Een uitdrukkelijke wens was om een werkgroep op te richten die gezond ouder worden in Druten makkelijker maakt. Deze werkgroep bestaat uit zo’n 10 professionals en inwoners vanuit uiteenlopende organisaties.

De insteek is om vooral daadkrachtig te zijn. Daarom wordt er voor gekozen om jaarlijks kleine, haalbare doelen te stellen. Zo is er bijvoorbeeld een stroomschema opgesteld, maar zijn er ook valtrainingen ingepland. Tevens is er de wens uitgesproken om al het beweegaanbod inzichtelijk te maken, zodat inwoners, maar ook professionals gemakkelijk kunnen zien wat waar wanneer te doen is.

Om keuzes te maken bij het stellen van doelen, wordt gebruik gemaakt van de handleiding die GGD Gelderland-Zuid heeft ontwikkeld op basis van de ervaring die zij hebben opgedaan in de afgelopen 10 jaar. In deze handleiding staat een overzicht met een breed scala aan interventies die ingezet kunnen worden om te komen tot een integrale aanpak. Op die manier wordt er jaarlijks een stukje van de gezondheidspuzzel gelegd in Druten.

Voor beer informatie kunt u terecht bij onze gezondheidsmakelaar in Druten: Joep Goessens, jgoessens@ggdgelderlandzuid.nl.