29 mei 2024

Tevredenheidsonderzoek medewerkers en ketenpartners Veilig Thuis

Sinds begin 2024 voert Veilig Thuis een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers, directbetrokkenen en ketenpartners uit. Medio april zijn de eerste resultaten van dit onderzoek met alle medewerkers gedeeld. De vragenlijsten hebben een schat aan informatie opgeleverd. De komende maanden loopt het onderzoek onder de ketenpartners nog door. Het kan zijn dat je een uitnodiging ontvangt. We voeren dit onderzoek uit onder begeleiding van Van Emden Marketing Consultancy.

De eerste resultaten

Op 3 middagen medio april zijn de eerste resultaten van het tevredenheidsonderzoek gedeeld met alle medewerkers.  Van de medewerkers (respons 96%) is 64 procent tevreden, 34 procent neutraal, en 2 procent is ontevreden. Van de ketenpartners (voorlopige respons 40%) is 70 procent tevreden, 22 procent is neutraal en 8 procent is ontevreden.

De vragenlijsten hebben een schat aan informatie opgeleverd, omdat er veel open antwoorden, suggesties en verbeterpunten zijn gegeven.

Hoe nu verder?

Op dit moment wordt alle input geanalyseerd om te bepalen welke thema’s worden opgepakt. Ook hebben de medewerkers aangegeven welke thema’s zij het belangrijkste vinden. Per thema gaan we een team formeren. Dit team gaat met een concrete verbetering aan de slag. We verwachten de eerste resultaten rond de zomer van 2024.

Eén van de onderwerpen waarmee Veilig Thuis aan de slag gaat is de samenwerking met de ketenpartners. We vinden het belangrijk om goed uit te leggen wat onze werkwijze is en wat onze ketenpartners van Veilig Thuis kunnen verwachten.

Ben je een ketenpartner? Help ons!

Je kunt als ketenpartner benaderd worden in het kader van ons tevredenheidsonderzoek. We zouden het heel erg op prijs stellen als je de korte vragenlijst invult. Het helpt ons om onze kwaliteit te verbeteren.