24 mei 2022

Taakuitbreiding Centrale Toegang

Het takenpakket van de Centrale Toegang voor Maatschappelijke Opvang (CTMO) en Beschermd Wonen (TBW) wordt dit jaar uitgebreid met enkele bijzondere woonvormen in de gemeente Nijmegen. Dit zijn woonvormen voor verschillende doelgroepen, die in meer of mindere mate begeleiding bieden op weg naar zelfstandig wonen.

Eén loket

De afdeling Bijzondere Zorg voert de TBW uit sinds 2015 en de CTMO sinds 2021. Het samenvoegen van deze taken in één centrale toegang biedt voordelen voor de cliënt. Personen die  zich aanmelden  bij de Centrale Toegang, krijgen een gesprek waarin breed wordt gekeken naar de woon- en hulpvragen. De Centrale toegang adviseert vervolgens over passende opvang of wonen met zorg.

Monitor

De Centrale Toegang werkt intensief samen met (zorg)partners en lokale netwerken. Vanaf de start heeft de CTMO een monitor ingericht, zodat de GGD een signalerings- en adviesfunctie naar gemeenten kan vervullen. Op basis van analyse van de uitkomsten, uitbreiding van taken en de vragen van centrumgemeente Nijmegen wordt de monitor continu doorontwikkeld.