24 mei 2022

Nijmeegse alliantie ‘Veilig ouder worden’

Groepsfoto van Lokale alliantie veilig ouder worden Nijmegen
Lokale alliantie veilig ouder worden Nijmegen

De Lokale Alliantie ‘Veilig ouder worden’ – Nijmegen is een feit. Op 21 april ondertekenden de kopgroep-leden, samen met wethouder Zorg & Welzijn Grete Visser, het samenwerkingsconvenant. In haar speech benadrukte de wethouder het belang van een alliantie, “want veilig ouder worden is niet vanzelfsprekend!”

Tijdig informeren en kennisdelen

Doel van de alliantie is om door samenwerking in de keten, te voorkomen dat ouderen slachtoffer worden van misbruik. Het informeren van deze doelgroep in een eerdere levensfase, en het delen van kennis via de aangesloten organisaties is hierbij essentieel. In het jaar voorafgaand aan de ondertekening van de alliantie hebben een kick-off en vervolgbijeenkomst voor partners plaatsgevonden. Ook zijn voorbereidingen getroffen door Oscar Balkenende (landelijke aanjager lokale allianties), Dorien Stoeps (ABN-AMBRO), Astrid Lukassen (Bureau SIM) en Hiske Jaspers (Veilig Thuis).

Gecombineerde oplossingen

Bij ouderenmishandeling maakt de pleger misbruik van een afhankelijkheidsrelatie. Dit kan te maken hebben met de zorg die een oudere nodig heeft, maar ook met financiële en/of juridische vragen. Binnen de alliantie zijn al deze specialismen samengebracht om gecombineerde oplossingen te bedenken in de aanpak van ouderenmisbruik. De alliantie fungeert daarnaast ook als klankbord voor professionals bij een ‘niet pluis’-gevoel over cliënten. Aan de alliantie nemen banken, notarissen, bewindvoerders, politie, Veilig Thuis en zorgorganisaties deel. Uniek is ook dat de twee ziekenhuizen Radboudumc en CWZ als partner betrokken zijn bij de Nijmeegse alliantie.