24 mei 2022

Nieuw IT-systeem Tijdelijk Huisverbod

Sinds januari 2021 voert Veilig Thuis de Wet Tijdelijk Huisverbod (THV) uit. Daarvoor deed Bijzondere Zorg dit. De maatregel is bedoeld om een geweldpleger tien dagen uit huis te plaatsen en zo de situatie te de-escaleren. Voor de uitvoering van deze taak gaat VT vanaf de zomer gebruikmaken van een toegepast IT-systeem.

Afkoelingsperiode

Het THV houdt in dat een pleger van huiselijk geweld tien dagen (eventueel te verlengen) zijn of haar woning niet meer in mag. En in die periode ook geen contact mag opnemen met de partner of de kinderen. Het is een afkoelingsperiode in een noodsituatie. Zodat de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen. Het huisverbod wordt in de vorm van een beschikking uitgereikt door de burgemeester. In onze regio is de uitvoering van het THV ondergebracht bij Veilig Thuis.

Automatisering

De uitvoering van het THV en ook de verlenging als die nodig is, zijn geautomatiseerd door de firma Khonraad. Vanaf de zomer van 2022 wordt het systeem ook in onze regio geïmplementeerd. Het betekent dat alle betrokken partijen – gemeenten, politie en THV-medewerkers van Veilig Thuis – gebruik kunnen maken van het systeem. In de beveiligde omgeving kunnen zij alle officiële documenten (bijvoorbeeld de risico-inventarisatie of proces-verbalen), acties en gespreksverslagen inzien. De processtappen en tijdlijn kunnen worden gemonitord. Khonraad bewaakt de planning van alle dossiers en belt of mailt om te voorkomen dat een casus geen tijdige opvolging krijgt.