24 mei 2022

Expertteams voor professionals

In 2021 verleende de gemeente Nijmegen subsidie aan Veilig Thuis om haar expertise op twee specifieke thema’s verder te ontwikkelen: ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Doel voor beide thema’s is het versterken van de ketenaanpak en het bevorderen van deskundigheid in de regio. Professionals kunnen bij de expertiseteams terecht voor advies en casusondersteuning.

Eergerelateerd geweld

Vanaf vorig jaar is Veilig Thuis gestart met het project ‘Eergerelateerd geweld’. Professionals uit de regio kunnen bij het expertiseteam van Veilig Thuis terecht voor  advies en casusondersteuning. Om de deskundigheid rond eergerelateerd geweld te bevorderen organiseerde Veilig Thuis onder meer themabijeenkomsten, casuïstiekbesprekingen en webinars voor professionals. Eind 2021 heeft de gemeente Nijmegen besloten om dit project te verlengen tot eind 2024.

Ouderenmishandeling

Eind 2020 is  het regionale project ‘Ouderen in Veilige Handen’ afgerond, dat sinds de start in 2013 als doel had: het ontwikkelen van een preventieaanpak voor ouderenmishandeling. Veilig Thuis heeft de opdracht om expertise op dit specifieke thema te blijven ontwikkelen, en daarbij ondersteuning te bieden aan alle wijkteams en professionals in de regio Gelderland-Zuid. Eén van de initiatieven is de lokale alliantie ‘Veilig ouder worden’ – Nijmegen, die onlangs werd opgericht.