12 maart 2024

Meer bekendheid voor de Hulpkaart

In één van de voorlopers van het programma Sluitende aanpak is de Hulpkaart ontwikkeld voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. De Hulpkaart is een waardevol preventief middel dat de eigen regie van mensen versterkt; het is een persoonlijk kaartje waarop beknopte gegevens staan over hoe te handelen als iemand plots hulp nodig heeft en dit zelf niet (meer) kan verwoorden. Zo ondersteunt het kaartje de omstanders, hulpverleners of hulpdiensten om passend aan te sluiten in de situatie.

Voorwaarde voor het goed inzetten van de Hulpkaart is dat deze ook bekend is. Bekendheid bij de mensen die er baat bij hebben én bij de samenwerkingspartners. Het verkrijgen van een kaart zou daarom niet te moeilijk moeten zijn. De Samenwerkplaats Sluitende Aanpak wil dit mee mogelijk maken. Met MEE Plus regio Gelderse Poort en de (landelijke) programmamanager Nationale Hulpkaart bekijken we de mogelijkheden om de bekendheid in Gelderland-Zuid een flinke boost te geven. Dit bericht is het begin.

Meer informatie over de Hulpkaart

 Het is een klein kaartje waarop staat wat iemand nodig heeft op een moment dat het even niet goed gaat. Dat kan gaan om hele eenvoudige dingen als iets vragen aan een balie tot een moment waarop iemand ontregeld is en voor omstanders in de war lijkt. Het kan heel goed gebruikt worden door mensen met een kwetsbaarheid die periodes hebben waarin ze verward kunnen zijn of kunnen ontregelen. Op die momenten kan de Hulpkaart hen helpen. Op de Hulpkaart staat hoe hij of zij graag behandeld wil worden op de kwetsbare momenten. Regie in eigen hand dus. 

De Hulpkaart heeft de hulpkaarthouder preventief bij zich. We krijgen regelmatig de feedback dat het slechts dragen van een Hulpkaart, al een veilig gevoel geeft aan de hulpkaarthouder. De Hulpkaart is er voor iedereen. 

 Iedereen kan de Hulpkaart aanvragen: Hulpkaart aanvragen – Hulpkaart. Er staan voorbeelden op de site uitgewerkt waarvan de teksten als basis kunnen bieden. De aanvraag kan gedaan worden: 

  • Door iemand zelf;
  • Samen met iemand die jou kent;
  • Samen met een professional als dat echt nodig is 

De aanvraag vul je digitaal in. Deze wordt naar het adres van de hulpkaarthouder gestuurd. Ook kunnen we het naar jullie organisatie sturen, zodat jullie dit kunnen uitprinten en aan de Hulpkaarthouder met toelichting kunnen overhandigen. 

Lukt het niet om zelf een kaart te maken of wil je sparren met een clientondersteuner, dan kun je terecht bij een Servicepunt. MEE Plus, regio Gelderse Poort, is zo’n servicepunt. 

Ook voor meer informatie, voorlichting of het volgen van een training voor het maken van de Hulpkaart kun je bij MEE terecht. 

De Hulpkaart komt voort uit de Crisiskaart en is veel breder te gebruiken. De Hulpkaart heeft een preventieve rol en iedereen kan zelf bepalen wat hij of zij op de kaart wil. We gaan ervan uit dat de meeste mensen de Hulpkaart zelf laagdrempelig (eventueel met hulp uit hun omgeving) kunnen invullen. Anders kan je terecht bij MEE. 

Een Crisiskaart krijg je als je in behandeling bent bij Pro Persona. Meer informatie over de crisiskaart vind je op de website van Pro Persona.

Deze kaart wordt samen met jou gemaakt door een Crisiskaart consulent, dat zijn de ervaringsdeskundige medewerkers van Pro Persona. Neem voor meer informatie contact op met: Jettie van Beuningen j.van.beuningen@propersona.nl.

De Hulpkaart kan het beste bij telefoon of portemonnee bewaard worden. Nog beter is als die door de Hulpkaarthouder zelf overhandigd wordt. Het is nu nog een papieren versie. Over een jaar moet dit een digitaal uitleesbaar product zijn. 

De Hulpkaart biedt een mooi handelingskader voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid, hun hulpverleners en eventuele hulpdiensten waar ze mee in aanraking komen. Help ons om de Hulpkaart een goed podium te geven en te implementeren in onze regio! 

Help je mee?

Afbeelding2 1
Inez van Gils

Voel je je aangesproken neem dan contact op met Christel de Krosse MEE Plus, regio Gelderse Poort, 06-10010356, c.dkrosse@meegeldersepoort.nl.

Wil je meer informatie over de Hulpkaart? Neem dan contact op met Inez van Gils, programmamanager Nationale Hulpkaart, 06-42267350, inez@hulpkaart.nl.