12 maart 2024

In de Samenwerkplaats: Leercoalitie Netwerkzorg

Hoe kunnen we als zorgprofessionals beter aansluiten op het alledaagse leven in de wijk bij mensen met een psychische kwetsbaarheid?  Dit is één van de uitdagingen waaraan we in deze leercoalitie gaan werken. Het vormt onderdeel van de ontwikkeling van netwerkzorg en het versterken van ‘de inbreng’ vanuit het inwonersperspectief.  

We staan nog aan het begin en werken aan een concreet plan van aanpak. Dit doen we met deelnemers van drie netwerkteams (Wijk GGD, Wijk GGZ en Interventieteam) en gemeenten. Recent hebben de eerste drie werksessies plaatsgevonden:

Een open uitwisseling heeft inzicht gegeven in verschillende werkmethoden, in visie en uitgangspunten van de 3 type netwerkteams. Door te kijken via de bril van Sociale Kwaliteit, hebben deelnemers gereflecteerd op hun huidige aansluiting in de wijk (zie afbeelding). Gemeenschappelijke leervragen zijn duidelijk geworden. Al de opbrengst wordt in het plan van aanpak uitgewerkt.

Als de stuurgroep Sluitende Aanpak haar akkoord gegeven heeft, kunnen we een actieleergroep vormen. Die bestaat uit een kleine vertegenwoordiging van mensen uit de 3 type netwerkteams. In deze actieleergroep staan reflectieve werkvormen centraal die worden gekoppeld aan acties. Zo kunnen – na elke sessie – de deelnemers in hun eigen praktijk aan de slag gaan met de opgehaalde kennis. De leermakelaar en de opgavetrekker (resp. de HAN / Annica Brummel en Pro Persona / Carla Lens) begeleiden het proces.