16 september 2022

Zorg voor Oekraïense vluchtelingen

Inspectie hygiëne

De GGD voert publieke gezondheidzorgstaken uit voor vluchtelingen en asielzoekers in de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Voor de Oekraïense vluchtelingen worden op dit moment veel tijdelijke opvanglocaties geopend, onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dit brengt extra GGD-taken met zich mee. Voorafgaand aan het opengaan van zo’n locatie, inspecteren medewerkers van Technische Hygiënezorg de opbouw en inrichting van de locatie. Zij adviseren zodanig over de inrichting dat de kans op verspreiding van infectieziekten zo klein mogelijk is.

Vaccineren en signaleren

De Jeugdgezondheidszorg wordt opgestart zodra kinderen ingeschreven zijn in de gemeente of op school zitten. Aanvullend op het vaccinatieschema van Oekraïne worden de noodzakelijke vaccinaties gegeven uit het rijksvaccinatieprogramma. Team Infectieziektebestrijding adviseert op maat over testen, quarantaine en vaccineren. Niet alleen bij corona maar ook bij andere (dreigende) uitbraken. De managers van de opvanglocaties kunnen bij signalen van overlast, kinder- of ouderenmishandeling of mensenhandel het Meldpunt Bijzondere Zorg en Veilig Thuis inschakelen.

Informeren en voorlichten

Verder bezoekt een accounthouder van de GGD alle locaties en denkt mee met de locatiemanagers: wat is er nog nodig, wat kan de GGD hierin betekenen, zijn er signalen waar de GGD iets mee moet in het kader van publieke gezondheidszorg? Ook adviseert de GGD over preventie en organiseert voorlichting op verzoek, onder andere over de gezondheidszorg in Nederland, mentale gezondheid en seksuele gezondheid. Dit alles in samenwerking met Oekraïense of Russische tolken.