26 juni 2024

Tevredenheidsonderzoek Veilig Thuis

Sinds begin 2024 voert Veilig Thuis Gelderland-Zuid een tevredenheidsonderzoek uit onder ketenpartners. De voorlopige respons (40%) laat zien dat 70% procent van de ketenpartners tevreden is over de samenwerking, 22% is neutraal en 8% is ontevreden. 

De ingevulde vragenlijsten leveren een schat aan informatie op, omdat er veel open antwoorden, suggesties en verbeterpunten zijn gegeven. Eén van de onderwerpen waarmee Veilig Thuis aan de slag gaat is: (meer) duidelijkheid bieden over de werkwijze van Veilig Thuis en over hetgeen ketenpartners kunnen verwachten.

De komende maanden loopt het onderzoek onder de ketenpartners nog door. Ontvang je een uitnodiging? Help ons onze kwaliteit te verbeteren en vul hem in.