19 oktober 2022

Netwerk Sluitende aanpak Gelderland-Zuid

Sinds 2016 bestaat het netwerk Sluitende Aanpak. In de afgelopen jaren is het netwerk steeds meer uitgebreid. Dit is een logisch gevolg van de opdrachten die we tot nu toe hebben uitgevoerd. Partners die momenteel zijn aangesloten dan wel vertegenwoordigd in ons netwerk, zijn: Gemeenten, Pro Persona, IrisZorg, RIBW, GGD, Politie, Huisartsenzorg, Menzis, VGZ, ervaringsdeskundigen, het OM, het CWZ, ziekenhuis Rivierenland, Woningcorporaties, Pluryn, ambulancezorg, de HAN/ Zorgalliantie.

Doelgroep:

Ons netwerk Sluitende Aanpak draagt bij aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en mensen met een sociale kwetsbaarheid die daardoor een risico lopen op een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we door toe te werken naar een sluitende keten in de GGZ en door aan te sluiten bij de leefwereld van de mensen.

Gerealiseerde GGZ voorzieningen

Inmiddels hebben we (met ZonMw subsidies) in Gelderland-Zuid meerdere GGZ voorzieningen gerealiseerd. Bijvoorbeeld:

  • de WijkGGZ teams in diverse gemeenten;
  • de GGZ Crisisbeoordelingskamer bij Pro Persona;
  • het Meldpunt Bijzondere Zorg nu ook toegankelijk voor inwoners door de GGD;
  • en Passend Vervoer door de ambulancezorg.

De opvang en zorg voor cliënten is hierdoor verbeterd. En nog steeds wordt aan nieuwe voorzieningen gewerkt. Ook de samenwerking in de GGZ keten heeft een flinke boost gekregen. Werken in zorgnetwerken in de GGZ wordt steeds meer vanzelfsprekend. 

Hoe verder?

Nu hebben we al die noodzakelijke voorzieningen. Maar HOE werk je daarin samen als een sluitende keten? Welke kennis/houding of gedrag zijn nodig bij werken in zorgnetwerken? Hoe geven we regie aan de cliënt en zijn naasten? Hoe versterken we de leefbaarheid? Hoe maken we procedures of processen eenvoudiger of slimmer: met al dit soort vragen willen we samen verder aan de slag.