27 februari 2024

Nieuwe kwaliteitseisen toegevoegd

Op 1 januari zijn er twee eisen aan de Wet Kinderopvang toegevoegd. De Meld- Overleg en Aangifteplicht(MOA) en Meertalige kinderopvang. Iedereen die in de kinderopvang werkt, moet kennis hebben van de MOA. En deze kunnen opzoeken indien nodig.  

De MOA is niet nieuw. Het is een onderdeel van de Meldcode Kindermishandeling. De reden dat de MOA is uitgelicht binnen de Wet Kinderopvang komt voort uit recent onderzoek waaruit blijkt dat binnen de kinderopvang de Meld- Overleg- en Aangifteplicht onvoldoende gekend wordt. Van belang is dat iedereen die in de kinderopvang werkzaam is kennis heeft van de MOA en deze, zo nodig, kan opzoeken. Het installeren van “De Meldcode App” op uw telefoon en die van uw medewerkers kan hierbij van dienst zijn.  

Meertalige Kinderopvang. Dit komt op dit moment in onze regio niet voor en zal dus ook geen onderdeel van het toezicht zijn.