31 mei 2022

Scabiës: wanneer ondersteunt de GGD?

Het afgelopen jaar kwam meer scabiës (schurft) voor in Nederland. Scabiës is een vervelende huidziekte die niet ernstig en goed te behandelen is. Soms blijft scabiës na meerdere keren behandelen toch terugkomen. Welke rol heeft de huisarts en wanneer kan de GGD ondersteunen?

Rol van de huisarts:

  • Diagnose stellen. Het liefst bevestigd door een dermatoloog, omdat de diagnose bepalend is voor het vervolgbeleid.
  • Voorschrijven medicatie. Recentelijk is de LCI-richtlijn behandeling geactualiseerd. Dit betekent onder andere dat geen voorkeur meer is voor permetrine (zalf) als eerste behandeling, maar dat ook gekozen kan worden voor ivermectine (tabletten). Zie ook: LCI-richtlijn behandeling scabiës. Vanuit Zorginstituut Nederland is voor ivermectine een vergoedingsaanvraag ingediend. De verwachting is dat dit vanaf het derde kwartaal 2022 wordt vergoed (Zorginstituut Nederland, april 2022).
  • Instructies geven. Duidelijke voorschriften (mondeling en schriftelijk) voor adequate uitvoering van de behandeling, en was-en luchtvoorschriften.
  • Nauwe contacten en huisgenoten adviseren. Het advies luidt dat zij zich gelijktijdig met de patiënt laten behandelen, ook als bij hen geen diagnostiek is ingezet.
  • Taalbarrière overbruggen. Is er een taalbarrière? Maak dan gebruik van bijvoorbeeld de tolkentelefoon of voorlichtingsmateriaal in de betreffende taal. Enkel een taalbarrière is geen reden om de GGD in te schakelen. Alle huisartspraktijken in Nijmegen en omgeving komen in aanmerking voor vergoeding van de kosten voor de tolkentelefoon als patiënten dit niet zelf kunnen betalen.


Ondersteuning door de GGD

Blijft scabiës langdurig aanwezig of – ondanks goede behandeling en instructies – terugkeren, neemt u dan contact op met de GGD. Doe dit ook in situaties met een verhoogde kans op verspreiding, bijvoorbeeld in een kinderdagverblijf of studentenhuis. Of in complexe (samengestelde) gezinssituaties.

Onze werkwijze

Via een telefoongesprek of huisbezoek proberen we te achterhalen waarom eerdere behandelingen niet succesvol waren. Als er een nieuwe behandelindicatie is, beoordelen we of de patiënt en de huisgenoten zelf de behandeling op zich kunnen nemen, zoals het wassen van beddengoed of slikken van medicatie. Lukt dit niet, dan vragen we de wijkverpleging om de behandeling te begeleiden. Drie tot vier weken na de behandeling nemen we opnieuw contact op met de patiënt(en). Afhankelijk van de situatie op dat moment, sluiten we het contact af of vervolgen we onze begeleiding.

Informatie

Richtlijnen: NHG-behandelrichtlijn scabiës en LCI-richtlijn scabiës
Folders: scabiës algemeen (RIVM), scabiës behandeling zalf
Bij interesse in foldermateriaal in andere talen, neem contact op met team Infectieziekten van de GGD (zie hieronder).

Contact

Neem voor intercollegiaal overleg, extra voorlichtingsmateriaal en/of advies contact op met team Infectieziekten GGD Gelderland-Zuid: infectieziekten@ggdgelderlandzuid.nl | 088 – 144 71 26.