18 oktober 2022

Prenataal huisbezoek kwetsbare zwangere vrouwen

Sinds 1 juli verzorgt de Jeugdgezondheidszorg prenatale huisbezoeken voor zwangere vrouwen die zich in een kwetsbare situatie bevinden (16,5% van alle zwangeren). Huisartsen, verloskundigen en andere professionals kunnen vrouwen uit de doelgroep attenderen op deze mogelijkheid. De vrouw moet zichzelf voor het huisbezoek aanmelden.

Prenataal huisbezoek

Wil je een huisbezoek van de jeugdverpleegkundige? Meld je aan via het aanmeldformulier.

Meld je aan via het aanmeldformulier.

Actieplan Kansrijke Start

Het prenatale huisbezoek voor kwetsbare zwangeren komt voort uit het landelijke actieplan Kansrijke Start. De gemeente is opdrachtgever en financiert het plan. Voor de uitwerking van deze nieuwe JGZ-dienst is afstemming gezocht met het verloskundig samenwerkingsverband VSV SAMEN (regio Nijmegen). We hebben een protocol voor zorg aan kwetsbare zwangeren opgesteld met bijbehoren zorgpaden. Download het protocol (niet digitoegankelijk).

Informatie en aanmelden

Vrouwen die in aanmerking komen voor het huisbezoek, kunnen zich aanmelden via: www.ggdgz.nl/huisbezoek-jgz. Meer informatie vinden zij in de cliëntfolder: Huisbezoek als je zwanger bent. Heb je vanuit professioneel oogpunt nog vragen? Neem dan contact op met Mieke Huisman, Jeugdverpleegkundige JGZ: 06–82241765 | mhuisman@ggdgelderlandzuid.nl.