29 mei 2021

Ontwikkelingen PrEP-zorg

Sinds augustus 2019 kunnen mannen met een verhoogd risico op hiv, bij de GGD terecht voor Pre Expositie Profylaxe (PrEP). De subsidieregeling PrEP is recent aangepast. Dit betekent o.a. dat het aantal cliënten dat vanuit deze regeling PrEP-zorg mag ontvangen, landelijk is verhoogd van 6.500 naar 8.500.

PrEP-intakes hervat

Door de Covid-19 pandemie zijn er afgelopen jaar weinig mogelijkheden geweest voor nieuwe potentiele gebruikers om met PrEP te kunnen starten. Inmiddels heeft de GGD de PrEP-intakes weer opgepakt. De wachtlijst is nog steeds erg lang. Desondanks is het altijd mogelijk om laagdrempelig te overleggen omtrent indicatiestelling of andere inhoudelijke vragen. U kunt hiervoor contact opnemen via de PrEP-lijn 088-1447255.

Informeren huisarts en apotheker

Conform de subsidieregeling wordt de PrEP-medicatie uitgegeven door de GGD. Voor de huisarts en apotheker van de cliënt is deze medische informatie relevant. Daarom verstuurt de GGD, mits de cliënt hiervoor toestemming geeft, bij aanvang van een PrEP-traject een brief met daarin de benodigde medische informatie