29 mei 2021

Meldplicht invasieve pneumokokkeninfecties

Pneumokokkeninfecties veroorzaken een grote ziektelast bij ouderen. In het najaar van 2020 is gestart met het vaccineren tegen pneumokokkenziekte bij ouderen vanaf 60 jaar.  Per 1 april 2021 moet een invasieve pneumokokkeninfectie (groep C-ziekte) bij mensen vanaf 60 jaar, gemeld worden aan de GGD.

Pneumokokkenvaccinatie

Jaarlijks worden 6.000 mensen van 60 jaar en ouder opgenomen met een ernstige pneumokokkenziekte. Hiervan overlijden 900 mensen, waarbij de incidentie toeneemt met de leeftijd. In 2018 heeft de Gezondheidsraad daarom het advies gegeven om ouderen een pneumokokkenvaccinatie aan te bieden (PPV23). Per 1 april 2021 geldt nu ook een meldplicht voor invasieve pneumokokkenziekte (IPD) bij mensen vanaf 60 jaar of ouder. Voor kinderen geboren vanaf 2006 bestond deze meldplicht al.

Goede evaluatie

Deze uitbreiding waarborgt een goede evaluatie van het nieuwe vaccinatieprogramma tegen pneumokokkenziekte bij ouderen. Met name huisartsen kunnen hierdoor mogelijk benaderd worden door de GGD met de vraag of een patiënt wel of niet gevaccineerd is tegen pneumokokken. Er zijn verder geen aanvullende handelingen vereist.