12 oktober 2023

Leefstijlcoaching voor overgewichtpatiënten

In de regio Nijmegen werken we met een groep leefstijlcoaches aan de preventie van overgewicht. Hiervoor zijn verschillende gecombineerde leefstijlinterventies (GLI) beschikbaar. Een GLI-traject is een 2-jarig leefstijlcoachingstraject dat vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

GLI-programma

Een patiënt met een BMI van 30 of hoger of een BMI van 25 met een co-morbiditeit of vergrote buikomvang, komt in aanmerking voor deelname aan een GLI-programma. Signaleert u deze mate van overgewicht, informeer de patiënt dan over het GLI-programma. Probeer het gesprek te voeren over de problematiek die het overgewicht met zich meebrengt. Van belang is dat het GLI-programma goed past bij de patiënt. En dat de patiënt echt gemotiveerd is om aan het programma mee te doen, anders heeft het traject geen zin. 

Meer informatie over GLI vindt u in de factsheet voor huisartsen (Ministerie VWS)

GLI-netwerk regio Nijmegen

De partners betrokken bij het GLI-programma hebben zich verenigd in het GLI-netwerk regio Nijmegen (Nijmegen, Druten, Berg en Dal, Wijchen, Heumen, Beuningen). Met de partners in het GLI-netwerk werken we aan een goede ketenaanpak rond gezond gewicht voor volwassenen en de inzet van de GLI in het bijzonder. Wilt u meer weten? Mail dan met projectcoördinator Doke Verstegen: dverstegen@ggdgelderlandzuid.nl