29 mei 2021

Hulp bij onbedoelde zwangerschap

Regelmatig komt het voor dat een vrouw onbedoeld zwanger raakt. De meeste vrouwen lukt het dan om zelf, of samen met de huisarts, tot een keuze te komen over het wel of niet voortzetten van de zwangerschap. Soms is daar echter meer hulp bij nodig. In de regio Gelderland-Zuid wordt deze hulp geboden door de GGD.

Keuzehulpgesprekken

De afgelopen jaren heeft de overheid veel geïnvesteerd in keuzehulpgesprekken. Deze zijn bedoeld om vrouwen (en hun eventuele partner) te ondersteunen bij het maken van hun keuze rond de zwangerschap. Bij GGD Gelderland-Zuid zijn inmiddels diverse hulpverleners opgeleid voor deze gesprekken. Iedere werkdag is er een hulpverlener beschikbaar om de vrouw te woord te staan, de verschillende mogelijkheden te bespreken en haar te helpen een weloverwogen besluit te nemen.

Afspraak en informatie

Voor een afspraak of nadere informatie kan contact opgenomen worden met de GGD via 0800 – 144 71 96 of seksuelegezondheid@ggdgelderlandzuid.nl. Op de website www.onbedoeldzwanger.info zijn alle aanbieders van deze keuzehulpgesprekken in heel Nederland te vinden.